خانه / بایگانی برچسب: فرهنگ چیست

بایگانی برچسب: فرهنگ چیست

تعریف فرهنگ 10 صفحه

نگاهی از بام تیره و هوس آلود سده بیست به روزگاران گذشته ،جهان را پهنه دگرگونیهای بیشمار نشان می دهد دگرگونیهایی كه گاه نابودی و نامرادی ، و زمانی امید و كامروایی به ارمغان آورده اند ،و پرونده زندگی انسان را از لحظه های زشت و زیبا آكنده اند بررسی مجموعه فراز و نشیبهای تاریخ ،بشر را بدین حقیقت رهنمون می كند كه پدیده های خوب و بد جوامع انسانی چیزی

ادامه مطلب