خانه / بایگانی برچسب: فرهنگ سازمانی در افزایش كارآئی كاركنان

بایگانی برچسب: فرهنگ سازمانی در افزایش كارآئی كاركنان

روش تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک کشاورزی دسته بازاریابی و امور مالی

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است تكنولوژی و پیشرفت های بشری به گونه ای سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتی با گذشته می تواند پیداكند افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو درافكندن، می خواند

ادامه مطلب