خانه / بایگانی برچسب: فرمول سازی ریاضی معادلات انرژی

بایگانی برچسب: فرمول سازی ریاضی معادلات انرژی

بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه 31 صفحه

میكرومكانیكهای پارچه را بر اساس روش واحد كوچك مرسوم بررسی خواهیم كرد بصورتیكه یك پارچه را به عنوان یك شبكه‌ای از واحدهای كوچك مشخص و تكرار شونده در نظر گرفته شده و به شكل موجهای تجعد در ساختار پارچه های تاری و پودی و حلقه های سه بعدی در ساختار پارچه های حلقوی قرار گرفته اند

ادامه مطلب