خانه / بایگانی برچسب: فرمول‌هایی كه شكت موج درنظر گرفته شده

بایگانی برچسب: فرمول‌هایی كه شكت موج درنظر گرفته شده

طراحی موج‌شكن‌های كیسونی تركیبی 24 صفحه

موج‌شكن‌ها، سازه‌هایی در دریا هستند كه برای مقابله با موج‌های دریا و ایجاد آبی ساكن ایجاد می‌شوند، زیرا موج‌های بزرگ برای سازه‌های كنار ساحل و كشتی‌ها ساكن خطر‌آفرین هستند پارامترهای مهم طراحی موج‌شكن نیروی وارده بر سازه می‌باشند كه فرمول‌های متنوعی برای محاسبه این نیرو ارائه گردیه است در این مقاله سعی شده است تا ضمن ارائه فرمول‌های متنوع برای این

ادامه مطلب