خانه / بایگانی برچسب: رهبر عملگرایی در آمریکا

بایگانی برچسب: رهبر عملگرایی در آمریکا

جان دیوئی رهبر عملگرایی در آمریکا 15 صفحه

جان دیوئی در سال 1859 در برلینگتون در ایالت و رمونت آمریکا به دنیا آمد وی دوران بلوغ خود را در شیکاگو و نیویورک گذراند دیوئی در جوانی به گونه ای غیر عادی کم رو بود او فردی دستکار و دوست داشتنی بود تکامل فردی دیوئی تدریجی بود و تنها در دو سال آخر دانشکده بود که نشانه هایی از یک نقطه عطف تعیین کننده در زندگی فردی او مشاهده شد

ادامه مطلب