فایل مقاله درباره تولید مجدد رنگ طیفی

دانلود مقاله درباره تولید مجدد رنگ طیفی

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 45
حجم فایل 56 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره تولید مجدد رنگ طیفی*

 

فصل 1

تولید مجدد رنگ طیفی

1-           مقدمه

2-           طیف

3-           روش میكروریز پراكندگی عكس رنگی

4-           روش لیپمان

5-           استفاده از رنگ‌های indenticad

6-           یك روش ساده شده

1-1-                      مقدمه

سیصدوپنجاه سال قبل از این تاریخ یك دانشجو فیزیك در دانشگاه كمبریج با این موضوع علمی مواجه می‌شد كه سفید رنگی است كه نور را در هر جهت بطور واضح تخلیه می‌نماید. سیاه رنگی اسن كه اصلاً نور را منتشر و تحلیه نمی‌كند قرمز رنگی است كه كمی واضح‌تر ازمقدار معمول نور را منتشر می‌كند آبی یك نور ویژه است ذرات سفید و سیاه منتشر می‌شود و رنگ آبی دریا از سفیدی نمك نمك موجود در آب دریا و از سیاهی آب خالصی كه در آن نمك حل می‌شود بوجود می‌آید…!  تعجبی ندارد كه pope چننی بنویسد: قوانین طبیعت در شب نهفته است و خدا گفت» كه نیوتن خلق شود و همه چیز روشن شد« .

در سال 1666 آیزاك‌نیوتن سنگ بنای علم بزرگ را قرار داد هنگانی كه متوجه شد كه نورخورشید كه سفید نامیده می‌شود مخلوطی از تمام رنگهای طیف می‌باشد و این موضوع نقطه آغاز بررسی مبانی تولید مجدد رنگ می‌باشد.

1-2-                      طیف

فرض كنید كه ما عكس رنگی از یك خیابان را در روز روشن تهیه كنیم تمام نوری كه بر روی خیابان می‌افتد از خورشید بطور مستقیم می‌آید هنگامی كه آسمان صاف است یا پس از نفوذ توسط ابرها اگر آسمان ابری باشد یا پس از پراكندگی در اتمسفر اگر آبی آسمان موجود باشد از آنجائیكه نور خورشید مخلوطی از تمام رنگهای طیف می‌باشد صحنه خیابان ما با چنین مخلوطی روشن می‌شود و بعضی از مؤلفه‌های این مخلوط با اشیای طبیعی معینی آشكار می‌شوند شاخ و برگ درختان دارای یك مادة رنگی به نام كلروفیل است كه دارای خاصست جذب نور آبی و قرمز می‌باشند ونور سبز را انتقال می‌دهد و بنابراین وقتی كه نور سفید به شاخ و برگ برخورد می‌كند آنها اجزای آبی و قرمز( از نور سفید) را جذب می‌كند و فقط اجزای سبز رنگ توسط آنها منعكس می‌شود و به چشم ما می‌رسند و می‌گوئیم كه ما شاخ و برگ درختان را سبز می‌بینیم بطور مشابه اگر در خیابان منارة بقالی كه سبزی بفروش می‌رساند برویم و گوجه‌فرنگی‌ها را تماشا كنیم آنها را قرمز می‌بینیم زیرا نورهای بنفش، آبی، سبز، و زرد را جذب می‌كند ولی قرمز را منعكس می‌نماید و اشیاء( گوجه‌فرنگیها) به همین دلیل قرمز رنگ دیده می‌شوند. اگر دوباره به خیابان برگردیم پس از تاریك شدن هوا و چراغ‌های سدیم روشن باشد متوجه می‌شویم كه برگ‌ها و گوجه‌فرنگی‌ها اكنون قهوه‌ای هستند زیرا لامپ روشن فقط دارای نور زرد است و این نور توسط شاخ وبرگ وگوجه‌فرنگیها جذب می‌شود و هیچ نور سبزرنگی برای شاخ و برگ وجود ندارد تا منعكس گردد و نور قرمز برای گوجه‌فرنگی‌ها وجود ندارد و تا معكس گردد، این رنگ‌ها نمی‌توانند دیده شوند. با این حال لامپ سدیم مورد استثنایی است ولی اكثر منابع نور مشابه با خورشید هستند زیرا معمولاً مخلوطی از تمام رنگهای طیف را منعكس می‌كنند. این امر دربارة لامپ‌های فیلامان( رشته)‌دار، لامپ‌های فلاش و اكپر لامپ‌های فلورسنت صدق می‌كند بنابراین، مقدار رنگ‌های مختلفی كه شیء منعكی می‌كند معیار مفیدی از خواص رنگ آن جسم را ارائه می‌نماید. تا اینجا ما فقط دربارة قرمز یا آبی یا نور زرد صحبت مختصری كردیم بدون آنكه دقیقاً تعریف كنیم كه به كدام قسمت از طیف آن نور تعلق دارد. از آنجائیكه تمام نور دارای خواص شبیه به موج می‌باشد و نور در بخش‌های مختلف طیف مربوط به امواج با طول موج مختلف است مناسب آن است كه هر رنگ طیف را توسط طول موج آن نور تعریف كنیم طول موج‌ها همگی بسیار كوتاه هستند و واحدهای مناسب اندازه‌گیری عبارت‌اند از میكرون یا میكرومتر(mm) می‌باشد كه میلیونیم متر است میلی‌میكرون كه یك هزارم میكرون می‌باشد كه ذانومتر یا یك‌هزار- میلیونیم متر نام دارد

 و آنگسترم كه یك ده-هزارم یك میكرون است. در بقیه این كتاب ما از نانومتر استفاده می‌كنیم. رنگ‌های طیف اصلی تقریباً باندهای طول موج زیر را اشغال می‌كنند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل