خانه / بایگانی برچسب: رنگ در نشانه پیکتوگرام

بایگانی برچسب: رنگ در نشانه پیکتوگرام

دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام) 123 صفحه

طراحی پیكتوگرام برای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف از انتخاب عنوان (رنگ در نشانه پیكتوگرام) شناختن مخاطب و ایجاد ارتباط و نفوذ در احساس و اندیشة او می‌باشد بسیار اتفاق افتاده است كه در برابر هشدارهای بصری چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی احساس خطر و امنیت كرده‌ایم و همانگونه كه علائم ونشانه‌های راهنمایی و رانندگی بعنوان یكی از پایه‌های اصلی و

ادامه مطلب