خانه / بایگانی برچسب: رنگهای قالی سیستان

بایگانی برچسب: رنگهای قالی سیستان

فرش بافته های ایران 90 صفحه

فرش اراك از نوع فرش درشت‌بافت و در بهترین فرم آن فرشهای با رجشمار متوسط 40 و به ندرت 50 یا بالاتر است آنچه فرش این منطقه بدان اشتهار یافته حضور نوعی خصلت بومی – منطقه‌ای و كهن براساس استفاده از پشم و رنگ و طرح‌های خام و ساده و تقریباً روستایی است

ادامه مطلب