خانه / بایگانی برچسب: رنده های پیچ تراشی داخلی مهره ها

بایگانی برچسب: رنده های پیچ تراشی داخلی مهره ها

شرح انواع مختلف پیچها 24 صفحه

در بیشتر واحدهای صنعتی از پیچ ها برای سوار كردن و اتصال قطعات روی یكدیگر و نیز تنظیم دستگاههای صنعتی و یا جهت انتقال حركت استفاده می شود در كمتر دستگاهی است كه از پیچها استفاده نمیشود بهمین دلیل است كه اهمیت آنها در صنعت بسیار زیاد میباشد مواردیكه از پیچها استفاده میشود

ادامه مطلب