خانه / بایگانی برچسب: رله زمانی هیدرولیكی

بایگانی برچسب: رله زمانی هیدرولیكی

گزارش كارورزی تابلوهای برق شركت آریان فولاد بوئین زهرا 97 صفحه

این شركت در قالب سوله بزرگی تاسیس شده و طی سال های بعدی ، گسترش یافته و اكنون به یك مجموعه كارگاهی بزرگ تبدیل شده است این شركت با بهره گیری از 5 كوره و چند دستگاه برش و دستگاههای القای الكتریكی و یك آزمایشگاه ، كلیه عملیات حرارتی و را بر روی فولاد و قطعات آهنی انجام می دهد

ادامه مطلب

گزارش كارورزی تابلوهای برق شركت آریان فولاد بوئین زهرا 97 صفحه

این شركت در قالب سوله بزرگی تاسیس شده و طی سال های بعدی ، گسترش یافته و اكنون به یك مجموعه كارگاهی بزرگ تبدیل شده است این شركت با بهره گیری از 5 كوره و چند دستگاه برش و دستگاههای القای الكتریكی و یك آزمایشگاه ، كلیه عملیات حرارتی و را بر روی فولاد و قطعات آهنی انجام می دهد

ادامه مطلب