خانه / بایگانی برچسب: رقابت‌های دول اروپایی

بایگانی برچسب: رقابت‌های دول اروپایی

برترین فایل جایگاه ایران و رقابت‌های دول اروپایی دوره فتحعلیشاه (فرانسه، انگلیس، روسیه)

این پژوهش بر آن است كه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در دهه‌های آغازین قرن نوزدهم كه متأثر از انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه بوده است جایگاه ایران در معادلات بین‌المللی و برداشت هیأت حاكمه از این معادلات را بررسی نماید دسته بندی تاریخ و ادبیات فرمت …

ادامه مطلب