خانه / بایگانی برچسب: رقابتی نمودن سیستم بانكی

بایگانی برچسب: رقابتی نمودن سیستم بانكی

تحقیق رفع تنگناهای بانكی و رقابتی نمودن سیستم بانكی 30 صفحه

رفع تنگناهای بانكی و رقابتی نمودن سیستم بانكی رای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانكهای كشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات

ادامه مطلب