فایل کاربردی عامل رفع مبتدا و خبر

عامل رفع مبتدا و خبر

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 11
حجم فایل 333 کیلو بایت

عامل رفع مبتدا و خبر

چكیده‌ی تحقیق

در رابطه‌ی با عامل رفع مبتدا و خبر قول‌های فراوانی وجود دارد كه ما در اینجا به دو قول اكتفا می‌كنیم:

كوفیون

كوفیون می‌گویند: مبتدا خبر را و خبر هم مبتدا را رفع می‌دهد.

بصریون

بصریون همه‌ی آن‌ها قبول دارند كه عامل مبتدا ابتدائیت است ولی در خبر آن اختلاف است:

1ـ ابتدائیت خبر را رفع می‌دهد

2ـ ابتدائیت و مبتدا با هم خبر را رفع می‌دهند

3ـ ابتدا مبتدا را و مبتدا هم خبر را رفع می‌دهد

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

مقدمه……………………………. 1

نظرات كوفیون……………………… 1

ـ نظر شیخ انباری در جواب كوفیون…….. 2

ـ ایراد به معنای ابتدائیت………….. 2

ـجواب شیخ انباری به كوفیون…………. 4

ـ نظر شیخ انباری در رابطه با اینكه مبتدا و خبر همدیگر را رفع می‌دهند…………………….. 4

نظرات بصریون……………………… 5

ـ ابتدائیت مبتدا و خبر را رفع می‌‌دهد…. 5

ـ ابتدائیت و مبتدا با هم خبر را رفع می‌دهند  6

ـ ابتدائیت مبتدا را و مبتدا هم خبر را رفع می‌دهد 6

 

مقدمه

از آن‌جا كه علم نحو علمی اعتباری است و در غالب موارد به جز استعمالات عرب معیار مشخصی برای صحت قوانین وجود ندارد، از این رو مواردی كه تعلیل به شمار می‌رود و یا به قراردادهای اعتباری تكیه شده است، از طرفی علم نحو بیشتر به دست علمای اهل تسنن رشد و نمو یافته و بع تكمیل رسیده و همین سبب شده تا بعضی از قواعد فقهی آنان مانند استحسان و… وارد علم نحو گردد و روند اختلاف‌نظرها فزونی نهد.