فایل کاربردی دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 7
حجم فایل 203 کیلو بایت

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات

فایل کاربردی پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی همراه با رفرنس معتبر و روایی و پایایی نمره گذاری

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 4
حجم فایل 20 کیلو بایت

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی