خانه / بایگانی برچسب: رفتار پشم با آنزیم ها

بایگانی برچسب: رفتار پشم با آنزیم ها

بررسی پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند 43 صفحه

استفاده از آنزیم ها در فرآوری مواد غذایی، صنایع چرم و كاغذ، به عنوان پودرهای شوینده، و در فرایند و سایزینگ تولید نخ كاملاً تثبیت شده است اما بیوكاتالیز نیز وارد چرخه پردازش منسوجات شده است آنزیم ها، یعنی بیوكاتالیزهای دارای فعالیت ویژه و گزینشی، امروزه به وسیله فرایندهای بیوتكنولوژیكی (زیست فناوری) به مقادیر زیاد و كیفیت ثابت تولید شده اند و بنابر

ادامه مطلب