فایل تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP

دانلود تحقیق درباره فوم شدن انواع pp

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 12
حجم فایل 9 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP *

 

در این كار تحقیقی ، رفتار فوم شدن انواعPP  بررسی شده است رفتار هسته زائی نسل ها و دانستیه نهائی نسل ها در فوم بدست آمده با استفاده از انواع مختلف B,A و عوامل هسته زا دقیقا ارزیابی شده اند رفتار انبساط مجمی و دانستیه فوم نهائی برای كاربردهای فوم PP با دانستیه كم نیز مورد مطالعه بوده اند .

دراین مقایسه یك مدل كیفی برای رفتار انبساط حجمی ارائه شده است مكانیزم اصلی انبساط حجمی فوم های PP ابتدا مشخص شد و پدیده انبساط حجمی براساس مشاهدات با ارزیابی شدندSetup سیستم برای مانیتور كردن پدیده انبساط فوم های اكسترود شده بس توضیح داده شد .

مكانیزم های اساسی در انبساط حجمی فوم های PP

یك آنالیز دقیق نتایج بدست آمده در شرایط فرایندی مختلف نشان داد كه نسبت انبساط حجمی فوم های PP اكسترود شده با بوتان در اثر اتلافB,A از پوسته فم یا به بوسیله كریستالیزاسیون ماتریس پلیمر حاصل می شود .

در حرارت بالاتر ، سطح مقطع ناگهانی اكسپند می شود زیر یك دمای فرایند سیستم مواد خروجی از دامی زیاد منبسط نمی شوند .

مكانیزم فومی شدن

Gas loss پدیده گاز كه در فرایند فومی شدن رخ می دهد را می توان بادمای مذاب ارتباط داد نفوذ B,A در دمای بالا خیلی زیاد است بنابراین اگر دمای فرایند بالا باشد گاز به راحتی آزاد می شود به خاطر نفوذ بیشترش در دمای بالا بعلاوه وقتی انبساطCOLL  انجام می شود ضخامت دیواره سل كم می شود وسرعت نفوذ گاز بین سل ها افزایش می یابد . در نتیجه سرعت رها شدن گاز از فوم به محیط افزایش می یابد . گاز آزاد می شود به محیط از دیواره نازك سلها از گازی كه باید باعث انبساط سلها شود مقدارش كمتر می شود .

لذا اگر پلیمر زود سرد وجامد نشود شرمیك می كند .

Cvys TalizaTion پدیده دیگری كه بر حداكثر نسبت انبساط در فرایند مواد نیمه كریستالی تاثیر می گذارد كریستالیزاسیون مواد است .

اگر كریستالیزاسیون در مرحله اولیه فومی شدن رخ دهد یعنی قبل از اینكه B,A حل شده كاملا نفوذ كرده خارج شوند فوم نمی تواند خوب منبسط شود بنابراین برای اینكه بیشترین انبساط در فوم ایجاد شود كریستالیزاسیون نباید رخ دهد قبل از اینكه تمام گاز حل شده از سل ها خارج شوند لازم به ذكر است كه اگر دمای فرایند به دمای كریستالیزاسیون خیلی نزدیك باشد مذاب پلیمر بایستی خیلی سریع سرد شود قبل از اینكه فوم كاملا نیط شود .

از طرف دیگر اگر دما خیلی بالا باشد زمان جامد شدگی باید خیلی طولانی باشد و گازها همگی خارج شوند این نشانده آن است كه یك دمای اپنیم برای دمای فرایند برای رسیدن به حداكثر انبساط مورد نیاز است اگر دمای مذاب – یعنی دمای فر ایند – خیلی بالا باشد حداكثر نسبت انبساط حجمی حاصل از اتلاف گاز و انبساط حجمی با كاهش دمای فرایند افزایش می یابد . 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل