خانه / بایگانی برچسب: رفتار شكننده و خمیری

بایگانی برچسب: رفتار شكننده و خمیری

ارزیابی رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل 32 صفحه

مطالعه رفتار سنگ ها بر خلاف بعضی از مصالح مهندسی در محدوده الاستیك خلاصه نمی شود جهت تعیین رفتار واقعی توده های سنگی، مطالعه رفتار سنگ ها در تمام مراحل بارگذاری حتی پس از نقطه مقاومت نهایی، شكست و خرابی كامل سنگ نیز امری ضروری است به همین دلیل ارزیابی رفتار و مطالعه جامع سنگ ها در آزمایشگاه توسط دستگاههای عادی آزمایش ( كه صرفاً قادر به بارگذاری سن

ادامه مطلب