خانه / بایگانی برچسب: رفتار جستجوی مسیر مورچه ها

بایگانی برچسب: رفتار جستجوی مسیر مورچه ها

بهینه سازی کلونی مورچه 74 صفحه

حوزه الگوریتم های مورچه مدل هایی را مطالعه می کند که از مطالعات رفتارهای واقعی مورچه ها ناشی می شود و از این مدل ها به عنوان منبع انگیزشی برای طراحی الگوریتم های جدید به منظور حل مسائل بهینه سازی و مسائل کنترل توزیع شده استفاده می کند

ادامه مطلب