خانه / بایگانی برچسب: رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ دراین دوره

بایگانی برچسب: رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ دراین دوره

رشد اجتماعی و هویت نوجوان 45 صفحه

منظور از بلوغ یا نوجوانی رشد دركلیه جنبه ها اعم از فیزیكی عقلی و اجتماعی است به همین جهت این واژه نسبت به واژه های بلوغ جنسی كه مفهوم بسته تری دارد وسیع تر است نوجوانی دوره ای است است حد فاصل میان كودكی و بزرگسالی و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغیر است شروع آن با بلوغ جنسی است طول مدت نوجوانی در جوامع گوناگون متفاوت است از دوازده تا هجده

ادامه مطلب