دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد 44 صفحه

در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحیه ی شاد کودک الزامیست اثبــات الزامـــی بودن استفاده از رنـــگ های شــــــاد به خصـــوص رنـگ هـــــای گرم در طــراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــیه وعملکرد آنها رابطه ی مستقیمی دارد اثبات اینکه رنگ های خنثی، سیــاه،سفید وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمینه ی عملکرد و ر

شما برای دریافت دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد را در زیر مشاهده کنید.

در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحیه ی شاد کودک الزامیست اثبــات الزامـــی بودن استفاده از رنـــگ های شــــــاد به خصـــوص رنـگ هـــــای گرم در طــراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــیه وعملکرد آنها رابطه ی مستقیمی دارد اثبات اینکه رنگ های خنثی، سیــاه،سفید وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمینه ی عملکرد و ر

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 3.263 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

خلاصه مطالب:
فرآیند رشد انسانها در کودکی تاثیر بسزایی در شخصیت آنان دارد.عقـــیده بسیــــاری از متخصــــصان تعلیـــــم و تربیت بــــر این اســت که شخصیت هر انسان در ۷ سال اول زندگی او شکل مـــی گیرد فرآیند رشــــــد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیـــــاری است.فعالـــیت به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کـــــودک فرآیندی است که در ارتباط با فـــضا و محیط کودک رشد همه جانبه او را موجــــب مـــی گـــردد.فـــضاهای مرتبـــط با فعـــالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطـــلوب بــرای رشد فیـــزیکی ذهـــنی عاطفی و اجتماعـــی آنان باشد.تحـــقق این امر از طریق بکارگیری المـــــانهای طراحی معماری ای که منطبق با شرایط جسمی و روانـی کـــودک باشد امکان پذیر است و ثابت می شود استفاده از رنگهــــای شاد،خصوصاً گـــرم در طراحی اتاق کودکان ما را در دستیابی به این هدف یاری می کند.
مقدمه:
اکنون بیش از ۱۰۰ سال است که مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی هــنوز به عنــــوان سر فصلی داغ مورد بحث است.آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی بیشتـــرین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی این گونه جوامع به عهده دارند.فضاهای آمـوزشی و در عمده ترین بخش آن مدارس دوره زمانی طولانی تری از عمر انسان ها را در خود جای می دهد.هدف یاداشت حاضر یافتن کالبــدی جدید برای اصــلاح فرایند آموزش و پرورش می باشد.فـــرایندی که جهـــت گیری آن به سوی رشد مسئولیت پــــذیری کار پربــار و تداوم در امــر آموزش می باشد.هر چند آموزش پرورش سیاستگذاریهایش تا کــنون نتوانســـته است شرایطی فراهـــم کند که موجب پرورش بیش از پیش استعداد های دانش آموزان شود.

•امروز واژه انسان استادآموز جای خود را به انسان خودآموز و مسئولیت پذیر داده اســـــت . از این رو الگو و روشی که بدان نیاز داریم نگارشی جدید و بهبود یافتـــه نسبت به الگـــــو های قدیمی نمی باشد بلکه نیاز مفهومی کاملا متفاوت از آموزش خواهد بود و البته نظریاتی فراتر از تئوری. هدف ایجاد فضائی بهینه در امر آمـــــوزش و یادگیری می باشــــد.ماهیت فضا های آموزشی لازمه سر مشقی منحصر بفــــــرد برای پژوهش و ایجاد کنش و واکنش صحیح جهت آموزش و پرورش می باشد.

به شـــــرط آنــــکه تعاملی صحـــیـــح و مستمـر مابین سه اصل آمـــوزش و پـــرورش دانــــش آمــوز و فضای آموزشی بر قرار باشد.

هدف تحقیق:
فرضیه:
در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحیه ی شاد کودک الزامیست.
اهداف کلی:
اثبــات الزامـــی بودن استفاده از رنـــگ های شــــــاد به خصـــوص رنـگ هـــــای گرم در طــراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــیه وعملکرد آنها رابطه ی مستقیمی دارد.
اهداف جزئی:
اثبات اینکه رنگ های خنثی، سیــاه،سفید وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمینه ی عملکرد و روحیات کودک ایفا می کنند.
روش کار و گردآوری:
در این پــژوهش از طریق مرور کاربردهای کیفی،همبستگی و چند روشی و نیـز با تکـــیه برتکنیک های جمـــــع آوری اطلاعــــات از طــــــریق نمونه گیری تصادفی ســــاده که با تهـــیه ی نوعی پرسش نامه ی تصویری(برای آســـان تر پاســخ دادن کودکان تــــدارک دیده شد) و تکنیـــک مشاهده در تحقیـــق صورت گرفته،همچنین با مـرور ســـابقه ی تحقیق از طریق اینترنت وسایتها و کتابهای مختلف وبا توجه به نظرات کودکان توانســـتیم آنچه را که بــه عنوان فرضیه مطرح بود،به نظــــریه وسپس به یک فـلسفه یا اصل کلی تبدیل کنیم.
نتیجه:
در نظر گرفتن رنگ به عنوان عنصری تأثیر گذار در معـــــماری و رابطـــه ی مستقیــم رنگها با عملکرد و روحیـات کودکان اثبات شد و نتیجه این شد که از رنگهای گــرم وشـاد در طراحی اتاق بازی کودکان به دلیل برانگیختن احساس و عواطف کودک و ارتقای عملکرد مثبت در آنها استفاده کنیم.

بیان مسئله:

موضوع تحقیق: بررسی رنگ در اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال مهـد کودک های بلوار سجاد

مسأله ی تحقیق: در طراحی اتاق بازی کودکــان 3تا 6 ســـال کودکـســـــتان های بلوار سجاد مشهد به رنگ توجهی نشده است.

پرسش تحقیق: کودکان 3تا 6 سال مهد کودک های بلوار سجاد در رابــــطه با رنگ اتاق بازیشان چه نظری دارند؟

نمونه گیری:

جامعه ی آماری:
کودکان 3تا 6 سال کودکستان های بلوار سجاد مشهد.

نمونه های انتخابی:
مهد کودک گلها ی زندگی واقـــع در:حاشیه ی بلوار سجاد
مهد کودک مهــــر رضــــــا و زهرا واقع در: پامـــچال 5
مهد کودک دنیای فرشتگان واقع در: حاشیه ی بلوار سجاد

نحوه ی پرسش:
به این علت که کودکان قادر به پاسخـــــــگویی به سوالات کمی و کیفی نیستند،بر این شدیم تا با ارائه ی بروشـــــورهایی از نمونه های متفاوت اتاق های بازی کودکان میزان علاقه ی آنها را نسبت به رنگها بسنجیم.

یافته ها:

۱.طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری

۲.ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا

۳.ارائه آموزشهای غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی

۴. ایجاد فضایی مطلوب و منطبق با شرایط جسمی و روانی دانش آموزان

۱-۴محیط دلپذیر:

۲-۴ وضوح و خوانایی :

۳-۴در نظر گرفتن فضای بازی :

۴-۴تنوع :

۵-۴مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی :

۶-۴طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان :

۷-۴ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت :

۸-۴رعایت عوامل زیبائی شناسی :

۹-۴رعایت قیاس و مبلمان :

۱۰-۴همسازی با اقلیم منطقه :


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال ;کودکستانهای بلوار سجاد مشهد;مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی;رنگ های اصلی و فرعی;طراحی اتاق بازی کودکان;پــژوهش از طریق مرور کاربردهای کیفی;رنگ به عنوان عنصری تأثیر گذار در معماری;فضای معماری;ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا;رعایت عوامل زیبائی شناسی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.