خانه / بایگانی برچسب: رضایت شغلی و افزایش بهره وری

بایگانی برچسب: رضایت شغلی و افزایش بهره وری

رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان دسته علوم اجتماعی

هنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند ، رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمونۀ آن را در طبیعت نمی توان یافتهمین توانایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاری و نوشتاری ، مهم ترین امتیاز بشر ، یعنی زبان است زبان ، رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همۀ مخلوقات دیگر متمایز می سازد پس

ادامه مطلب