خانه / بایگانی برچسب: رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی

بایگانی برچسب: رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی

تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی 55 صفحه

بیشتر اقتصاددانان معتقدند كه تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است تجارت خارجی با فرآهم آوردن امكان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تكنولوژی های پیشرفته، امكان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد و

ادامه مطلب