خانه / بایگانی برچسب: رشد اقتصادی ایران

بایگانی برچسب: رشد اقتصادی ایران

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران 21 صفحه

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد

ادامه مطلب