خانه / بایگانی برچسب: رشد آتی بازارهای جهانی الكترونیكی

بایگانی برچسب: رشد آتی بازارهای جهانی الكترونیكی

تجارت سهام در طول زمان 31 صفحه

در مورد احتمالات بازارهای الكترونیكی بویژه حقوق تجاری در سراسر دنیا و زمانهای مختلف نوشته های بسیاری وجود دارد ایدة كامپیوتری كردن بازار و تجارت محبوبیت خاصی میان عموم دارد زیرا جادوی الكترونیكی مدرن اینطور تصور شده كه می تواند سفارشات را در جایی كه مردم در حال فریاد زدن و موج زدن و دویدن در سكوی تجاری هستند به طور مؤثر و آرام اداره نماید

ادامه مطلب