خانه / بایگانی برچسب: رشته مكانیك خاك و مهندسی پی

بایگانی برچسب: رشته مكانیك خاك و مهندسی پی

تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک) 27 صفحه

در رشته مكانیك خاك و مهندسی پی یا ( ژئوتكنیك ) ، تعیین مشخصات خاك تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگیهای خاك از اهمیت زیادی برخوردار است در كارهای عمومی كه غالباً با خاك سروكار داشته و مجبور به تصرف در وضعیت موجود آن هستیم ، لازم است توانایی خاك برای تحمل بارهای وارده از سوی ما و نیز قابلیت آن به عنوان یك مصالح در روبرو شدن با حالات و شرایط متفاوت مور

ادامه مطلب