خانه / بایگانی برچسب: رشته‌های اصلی رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی‏

بایگانی برچسب: رشته‌های اصلی رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی‏

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان 57 صفحه

قانون ـ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374‏ مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی‏ سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‏ پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به كار مهندسی، كاردانی، تجربی‏ رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی‏

ادامه مطلب