خانه / زبان های خارجی

زبان های خارجی

جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ترجمه متون و گرامر زبان سوم دبیرستان” دسته زبان های خارجی

کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان از 6 درس تشکیل شده است در این جزوه 66 صفحه ای ترجمه مصور NEW WORDS و READING تمام درس های کتاب به همراه گرامر و لغات پایانی هر درس قرار داده شده است این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس انگلیسی 3 را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند

ادامه مطلب

جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ترجمه متون و گرامر زبان دهم دبیرستان” دسته زبان های خارجی

کتاب زبان انگلیسی دهم دبیرستان از 4 درس تشکیل شده است در این جزوه 66 صفحه ای ترجمه مصور NEW WORDS و READING ، بخش های تلفظ و گرامرهای تمام درس های کتاب به همراه ترجمه reading های کتاب کار قرار داده شده است این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس انگلیسی 10 را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند در بخش های مربوط به گرامر و تلفظ ها ن

ادامه مطلب

جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ترجمه متون و قواعد عربی اول دبیرستان” دسته زبان های خارجی

کتاب عربی اول دبیرستان (نظام قدیم ) از 10 درس تشکیل شده است در این جزوه 91 صفحه ای ترجمه مصور تمام درس های کتاب به همراه قواعد هر درس در قالب فایل های PDF قرار داده شده است این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس عربی 1 را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند

ادامه مطلب

جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ترجمه متون و قواعد عربی دوم دبیرستان” دسته زبان های خارجی

کتاب عربی دوم دبیرستان (تجربی ریاضی نظام قدیم ) از 10 درس تشکیل شده است در این جزوه 63 صفحه ای ترجمه مصور تمام درس های کتاب به همراه قواعد هر درس قرار داده شده است این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس عربی 2 ریاضی تجربی را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند

ادامه مطلب

جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ترجمه متون و قواعد عربی سوم دبیرستان” دسته زبان های خارجی

کتاب عربی سوم دبیرستان (تجربی ریاضی ) از 7 درس تشکیل شده است در این جزوه 55 صفحه ای ترجمه مصور تمام درس های کتاب به همراه قواعد هر درس قرار داده شده است این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس عربی 3 ریاضی تجربی را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند

ادامه مطلب

جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ترجمه متون و گرامر زبان اول دبیرستان” دسته زبان های خارجی

کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان از 9 درس تشکیل شده است در این جزوه 98 صفحه ای ترجمه مصور NEW WORDS و READING تمام درس های کتاب به همراه گرامر و لغات پایانی هر درس قرار داده شده است این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس انگلیسی 1 را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند

ادامه مطلب

جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان” دسته زبان های خارجی

کتاب زبان انگلیسی دوم دبیرستان از 7 درس تشکیل شده است در این جزوه 95 صفحه ای ترجمه مصور NEW WORDS و READING تمام درس های کتاب به همراه گرامر و لغات پایانی هر درس قرار داده شده است این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس انگلیسی 2 را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند

ادامه مطلب

بررسی ارتباط طولی دروس عربی در دوره های تحصیلی دبیرستان و تأثیر آن در موفقیت دانش آموزان دسته زبان های خارجی

از آنجایی كه سرشت و طبیعت آدمی تنها از طریق آموزش می‌تواند شكل مطلوب خویش را بپذیرد تحلیل و بررسی ارتباط محتوای آموزشی در سطوح مختلف حائز اهمیت بوده و بكارگیری آن از طرف برنامه ریزان و طراحان متون درسی مفید و مؤثر است

ادامه مطلب

بررسی ارتباط طولی دروس عربی در دوره های تحصیلی دبیرستان و تأثیر آن در موفقیت دانش آموزان دسته زبان های خارجی

از آنجایی كه سرشت و طبیعت آدمی تنها از طریق آموزش می‌تواند شكل مطلوب خویش را بپذیرد تحلیل و بررسی ارتباط محتوای آموزشی در سطوح مختلف حائز اهمیت بوده و بكارگیری آن از طرف برنامه ریزان و طراحان متون درسی مفید و مؤثر است

ادامه مطلب

رابطه سکوت سازمانی و رهبری اخلاقی از طریق عملکرد کارکنان The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Perf دسته زبان های خارجی

ترجمه رابطه ی سکوت سازمانی و (رشته رواانشناسی ) برای دانلود مقاله ی لاتین هم از طریق سایت elsevier و یا جستجوی عنوان زیر استفاده کنید The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance متن مقاله 16 صفحه و ترجمه ی آن24 صفحه می باشد

ادامه مطلب

فایل کامل مقاله بررسی فنون تدریس لغات انگلیسی

مقاله بررسی فنون تدریس لغات انگلیسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل doc تعداد صفحات 42 حجم فایل 91 کیلو بایت مقاله بررسی فنون تدریس لغات انگلیسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه معلمین باتجربه زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم خیلی …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب فرانسه (1)

کتاب فرانسه(1) دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 71 حجم فایل 559 کیلو بایت کتاب فرانسه(1)/سال اول دبیرستان/71 صفحه/با سلام و احترام از اینکه  فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم” با تشکر”

ادامه مطلب

فایل کاربردی تحقیق زبان (گرامر)

تحقیق زبان (گرامر) دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل docx تعداد صفحات 43 حجم فایل 43 کیلو بایت تحقیق زبان (گرامر) « فهرست مطالب » عنوان                                              صفحه   اسم (Nouns)………………………………. ضمیر (pronouns)…………………………….. فعل (verbs)……………………………….. افعال کمکی (Auxiliavies)………………………. صفت (Adjectives)…………………………….. حروف تعریف (Articles)………………………… قید (Adverb)………………………………. حروف اضافه (Prepositions)………………………   …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب مقاله نویسی

کتاب مقاله نویسی دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 167 حجم فایل 907 کیلو بایت کتاب مقاله نویسی/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(167 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم “با تشکر”

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب ایین زندگی (اخلاق کاربردی)

کتاب ایین زندگی(اخلاق کاربردی) دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 213 حجم فایل 3.634 مگا بایت کتاب ایین زندگی(اخلاق کاربردی)/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(213 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب اصول و روش ترجمه principles And Method Of Translation

کتاب اصول و روش ترجمهPrinciples And Method Of Translation دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 187 حجم فایل 1.472 مگا بایت کتاب اصول و روش ترجمه/Principles And Method Of Translation/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(187 صفحه)/با لام حترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه Meaning-based-translation

کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه meaningbasedtranslation دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 185 حجم فایل 848 کیلو بایت کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه/ meaning-based-translating/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(185 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب روش تدریس زبان teaching methodology

کتاب روش تدریس زبان teaching methodology دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 347 حجم فایل 13.397 مگا بایت کتاب روش تدریس زبان/ teaching methodology/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(347 صفحه)/ با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب  کرده …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب کلیات زبان شناسی

کتاب کلیات زبان شناسی دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 188 حجم فایل 798 کیلو بایت کتاب کلیات زبان شناسی/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(188 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران

کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 166 حجم فایل 1.02 مگا بایت کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(166 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب ازمون سازی زبان

کتاب ازمون سازی زبان دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 234 حجم فایل 1.327 مگا بایت کتاب ازمون سازی زبان/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(234 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب اواشناسی انگلیسی

کتاب اواشناسی انگلیسی دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 201 حجم فایل 1.21 مگا بایت کتاب اواشناسی انگلیسی/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(201 صفحه)/با سلام و حترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding

کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 261 حجم فایل 8.453 مگا بایت کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(261 صفحه)/ با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده …

ادامه مطلب

فایل کاربردی پرسشنامه تست TOVA

پرسشنامه تست TOVA دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل docx تعداد صفحات 2 حجم فایل 73 کیلو بایت پرسشنامه تست TOVA دارای 2صفحه وبا فرمت ورد این آزمون جهت اندازه گیری توجه  وتکانشگری این کودکان انجام گرفت .TOVA یک  تست نرم افزاری است که هم برای تشخیص وهم برای …

ادامه مطلب

فایل کاربردی پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی

پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل ppt تعداد صفحات 162 حجم فایل 66 کیلو بایت پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی هدف كلی این درس آشنایی با انواع زبان‌های دنیا و چگونگی پیوند و ارتباط آن زبان‌ها با همدیگر و بررسی و شناسایی قانون حاكم بر تحول و تغییر …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب اموزش زبان فرانسه

کتاب اموزش زبان فرانسه دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 67 حجم فایل 12.349 مگا بایت کتاب (اموزش زبان فرانسه) در (67 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب یار زبان

کتاب یار زبان دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 140 حجم فایل 3.289 مگا بایت کتاب یار زبان(مناسب کمک اموزشی برای دانش اموزان و کنکوری ها) در (140 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره …

ادامه مطلب

فایل کاربردی کتاب زبان المانی(1)

کتاب زبان المانی(1) دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip تعداد صفحات 100 حجم فایل 1.032 مگا بایت کتاب زبان المانی(1) سال اول دبیرستان در (100 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با …

ادامه مطلب

فایل کاربردی 4 نمونه سوال آزمون toefl

4 نمونه آزمون شبیه سازی شده در سطح تافل که دو ازمون آن دارای فایل صوتی بخش listening نیز می باشد همچنین در هر 4 ازمون پاسخ نامه تستی و تشریحی در انتهای هر ازمون اورده شده دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل pdf تعداد صفحات 100 حجم فایل …

ادامه مطلب