مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی 64 صفحه

مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 64

حجم فایل: 109 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2.مقدمه………………………………………………………………………………14

2-2. کارکردهای اجرایی………………………………………………………………….14

3-2.مؤلفه های کارکردهای اجرایی…………………………………………………………15

1-3-2.استدلال…………………………………………………………………………16

2-3-2.سازماندهی-برنامه ریزی……………………………………………………………..17

3-3-2.حافظه ی فعال ……………………………………………………………..18

4-2.مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی ………………………………………………20

5-2. مدل های کارکردهای اجرایی ………………………………………………………..21

1-5-2. مدل براون……………………………………………………………………21

2-5-2.مدل نورمن و شالیس …………………………………………………………….22

3-5-2.سه لایه سارا وارد………………………………………………………………..22

4-5-2.مدل CEO مغزی یا رهبر ارکستر( مک کلوسکی) ………………………………23

5-5-2..مدل سلسله مراتبی ……………………………………………………….24

1-5-5-2.خودانگیختگی…………………………………………………………………25

2-5-5-2.خودتشخیصی…………………………………………………………………..27

3-5-5-2.خودمختاری…………………………………………………………………………27

4-5-5-2.خودزادی…………………………………………………………………………28

5-5-5-2.ماورای خود یکپارچگی…………………………………………………….28

6-2. کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانات ……………………………………………28

7-2.کارکردهای اجرایی و یادگیری………………………………………………..33

8-2. تاریخچه و پیشینه نظری مفهوم خود تنظیمی …………………………………….34

9-2. تعریف یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………….35

10-2. ابعاد یادگیری خود تنظیمی ……………………………………………………….37

11-2. ویژگی های یادگیرنده گان خود نظم یافته ………………………………………..38

12-2.زیر مراحل خود تنظیمی ……………………………………………………………40

13-2.راهبردهای یادگیری خود تنظیمی …………………………………………………….41

1-13-2. راهبردهای شناختی …………………………………………………………………41

2-13-2. راهبردهای فرا شناختی …………………………………………………………42

3-13-2. راهبرهای مدیریت منابع ……………………………………………….44

4-13-2.راهبردهای انگیزشی ……………………………………………………….44

14-2. الگوهای یادگیری خود تنظیمی ……………………………………………………….45

1-14-2.­­مدل بیگز(یادگیری سطح بالا)…………………………………………………………45

2-14-2. مدل کارور و شی یر(1990)…………………………………………….46

3-14-2. واین و هدوین(1998)………………………………………………47

4-14-2. مدل بوکائرتز(1999)………………………………………………………………..47

5-14-2.مدل زیمرمن(1989-2000)…………………………………………………………47

6-14-2. مدل پنتریچ(2000)…………………………………………………………….48

15-2. نظریه های یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………49

1-15-2. نظریه کنشگر …………………………………………………………50

2-15-2. نظریه شناختی اجتماعی ……………………………………………..50

3-15-2. نظریه ویگوتسکی ……………………………………………………………….51

4-15-2.نظریه پردازش …………………………………………………………………..52

5-15-2.نظریه کارکرد زیستی …………………………………………………………….53

16-2. خود تنظیمی از بعد زیست شناختی ……………………………………………57

17-2. آموزش خود تنظیمی ……………………………………………………………..59

18-2. پیشینه پژوهش ……………………………………………………………60

1-18-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………..60

2-18-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………62


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی 87 صفحه

مبانی نظری و پیشینه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 87

حجم فایل: 156 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2–1. زمینه نظری موضوع پژوهش…. 16

2–1-1. رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی.. 16

2-1-1-1. امکان معرفت… 17

2-1-1-2. چیستی معرفت… 17

2-1-2. انگیزه معرفت شناسی.. 18

2 –1-3. تاریخچه معرفت شناسی.. 18

2-1-3-1. در دوره یونان باستان.. 18

2-1-3-2. دوره قرون وسطی.. 19

2-1-3-3. دوره جدید. 20

2-1-3-4. دوره معاصر. 21

2-1- 3-5. فلسفه اسلامی.. 22

2-1- 3-5-1. سیر معرفت شناسی در اسلام. 22

2-1- 3-5-2. مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری.. 23

2-1-4. انواع معرفت شناسی.. 24

2-1-4-1. معرفت شناسی مطلق و مقید. 24

2-1-4-2. معرفت شناسی پیشینی و پسینی.. 25

2-1-5. ساختار معرفت، انسجام گروی، مبنا گروی.. 26

2-1-5-1. انسجام گروی.. 26

2-1-5-2. مبنا گروی.. 27

2-1-6. رویکردهای روانشناسی.. 28

2-1-7. رویکرد شناختی.. 29

2-1-7-1. پیاژه 29

2-1-7-1-1. منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه 29

2-1-7- 1-2. اصول معرفت شناسی تکوینی.. 31

2-1-7-1-3. معرفت شناسی به منزله علم.. 31

2-1-7-2. طرح پری.. 32

2-1-7-3. ریان.. 34

2-1-7-4. بکستر. 35

2–1-7-5. کینگ و کیچنر. 35

2-1-7-6 .شومر. 37

2-1-8. رایج ترین مدل های نظری مطرح شده 38

2-1- 9. مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی.. 40

2-1-10. حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربارۀ یادگیری و آموزش…. 40

2–1-1. مفهوم کمال گرایی.. 43

2-1-2. رویکردهای کمال گرایی.. 44

2-1-2-1. نظریه زیگموند فروید(1939-1856) 44

2-1-2-2. نظریه کارن هورنای(1952-1885) 45

2-1-2-3. نظریه آلفرد آدلر( 01937 -1870) 46

2-1-2-4. نظریه کارل راجرز(1987-1902) 48

2-1-2-5. نظریه اریک اریکسون)1990-1902) 49

2-1-2-6. نظریه آلبرت بندورا(1925) 49

2-1-2-7. نظریه گوردون آلپورت(1967-1897) 50

2-1-2-8. نظریه عقلانی عاطفی الیس(1913) 51

2-1-2-9. نظریه فریتزپرلز(1970-1893) 52

2-1-2-10. نظریه آبراهام مزلو. 53

2-1-2-10-1. ویژگی افراد خود شکوفا 54

2-1-2-10-2. کمال گرایی از دیدگاه اسلام. 55

2–1-3. رویکردهای درمانی.. 55

2–1-3-1. رویکرد شناخت درمانی.. 55

2–1-3-1 -1. تغییر دادن طرحواره ناسازگار 58

2–1-3-2. رویکرد درمانی روانکاوی.. 59

2–1-3-3 رویکرد درمانی انسان گرا 60

2–1-3-4. رویکرد گشتالت درمانی.. 61

2–1-3-5. رویکرد رفتار درمانی عقلانی عاطفی.. 62

2–1-3-6. دیدگاه بلت در باره درمان کمال گرایی.. 62

2–1-4. ابعاد کمال گرایی.. 63

2–1-5. انواع کمال گرایی.. 68

2–1-5-1 هاماچک(1978) 68

2–1-5-1-1. کمال گرایی بهنجار 68

2–1-5-1 -2. کمال گرایی روان رنجور 68

2–1-5- 2. تری ـ شورت و همکاران (1995) 69

2–1-5-3. رایس و دیلوو (2002) 70

2–1- 6 . ویژگی های افراد کمال گرا 70

2–1-7. علل کمال گرایی.. 71

2- 1-8. دانش آموزان کمال گرا 72

2-1- 9. عوامل خانوادگی موءثر در ایجاد کمال گرایی.. 73

2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده 74

الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی.. 74

ب) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه. 81

2-3. جمع بندی.. 86


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه کمال گرایی و باورهای معرفت شناختی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان 64 صفحه

مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 64

حجم فایل: 105 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-خانواده و تعاملات آن………………………..22

2-2- موقعیت های ایجاد كننده آسیب نوجوانان…………26

2-2-1-دوره نوجوانی…………………………….31

2-3-كمرویی……………………………………34

2-3-1–تعریف كمرویی……………………………34

2-3-2-شیوع كمرویی……………………………..46

2-3-3-پیامدهای كمرویی………………………….48

2-3-4-پیوستار كمرویی…………………………..50

2-3-5-علل كمرویی……………………………..53

2-3-6-نظریه های كمرویی………………………..60

2-3-6-1-نظریه روان تحلیل گری……………………60

2-3-6-2-نظریه اریكسون…………………………60

2-3-6-3-نظریه اسنادی زیمباردو…………………..61

2-3-6-4-نظریه شناختی آرنولد باس…………………61

2-3-7-كمرویی و ویژگی های روانشناختی……………..62

2-3-8-ارتباط خانواده با ویژگی های روانشناختی……..64


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان 44 صفحه

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 111 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه :………………………………………………………………………………………15

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :…………………………………………………15

2- 2-1 مفهوم استرس :………………………………………………………………….15

2-2-2 مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیر آن :………………………………………..16

2-2-3 آسیب پذیری در مقابل استرس :………………………………………………….17

2-2-4 استرس از دیدگاه نظریات :………………………………………………………………18

2-2-5 مراحل پاسخ به استرس از دیدگاه هانس سلیه :…………………………………19

2-2-5-1 مرحله اول- اعلام خطر :………………………………………………………20

2-2-5-2 مرحله دوم- مقاومت :………………………………………………………….20

2-2-5-3 مرحله سوم- فرسودگی :……………………………………………………..20

2-2-6 ارزیابی استرس، راهبردهای رویارویی و سازگاری روان شناختی :……..20

2-2-6-1 ارزیابی استرس :……………………………………………………..22

2-2-6-1-1 ارزیابی اولیه :…………………………………………………….22

2-2-6-1-2 ارزیابی ثانویه :…………………………………………………..23

2-2-6-2 رویارویی با تهدید :………………………………………………………….24

2-2-7 مقابله با استرس :………………………………………………………………….25

2-2-7-1 مقابله ی مسأله محور :………………………………………………..25

2-2-7-2 مقابله ی هیجان محور :………………………………………………….25

2-2-8 مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک :………………………………..26

2-2-8-1 مهارت های معطوف به حل مسأله :…………………………………….27

2-2-8-2 مهارت های هیجانی :…………………………………………………………27

2-2-9 راه های مقابله با استرس :………………………………………………………27

2-2-9-1 مهارت های رفتاری :………………………………………………………28

2-2-9-1-1 سلامتی و توانایی :…………………………………………………28

2-2-9-1-2 تعامل های اجتماعی مثبت :………………………………………..29

2-2-9-1-3 مدیریت زمان :……………………………………………………………29

2-2-9-1-4 روش تنفسی :…………………………………………………………29

2-2-9-2 مهارت های شناختی :………………………………………………………30

2-2-9-2-1 افکار مثبت :……………………………………………………………..30

2-2-9-2-2 توانایی حل مسأله :…………………………………………………..30

2-2-9-2-3 منبع کنترل :…………………………………………………………..30

2-2-9-2-4 کمک حرفه ای :…………………………………………………………31

2-2-9-3 منابع اجتماع :…………………………………………………………………31

2-2-9-3-1 حمایت اجتماعی :………………………………………………….31

2-2-9-3-2 امکانات مالی : …………………………………………………………31

2-2-10 استرس و راهبردهای مقابله با آن :……………………………………………32

2-2-2 عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………34

2-2-2-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………34

2-2-2-2 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی :………………………………………….36

2-2-2-2-1 عوامل فردی :……………………………………………………………..36

2-2-2-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :………………………………………36

2-2-2-2-3 عوامل آموزشگاهی :…………………………………………………….36

2-2-2-2-4 جنس :………………………………………………………………36

2-2-2-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :…………………………………………..37

2-2-2-4 عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :………………………………39

2-2-2-5 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان :…………………………39

2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :……………………………………………………………41

2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :…………………………………41

2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :…………………………………………..43


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان در نوجوانی و جوانی 126 صفحه

مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان در نوجوانی و جوانی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان در نوجوانی و جوانی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان در نوجوانی و جوانی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان در نوجوانی و جوانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 126

حجم فایل: 164 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه 17

ماهیت و مفهوم زمان 18

تاریخچه مختصر از زمان 20

مفهوم مدیریت زمان 24

مبانی نظری مدیریت زمان 24

مفهوم نوجوانی 40

نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام 40

نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر 42

نظریه‌های رشد نوجوانی 44

ویژگی‌های نوجوانی 60

جوانی 63

جوانی و رشد آن در اسلام 63

جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر 64

شرایط زیستی ـ غریزی جوانی 66

شرایط ذهنی جوانی 67

شرایط روانی جوانی 68

شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی 69

ویژگی‌های رشد جوانی 72

رشد اجتماعی و اخلاقی 75

ویژگی‌های تفکر دوره جوانی 76

مفهوم روانشناختی مدیریت زمان 80

اصول مدیریت زمان 84

دیدگاه‌های مدیریت زمان 85

تکنیک‌های مدیریت زمان 86

قوانین مرتبط با مدیریت زمان 91

نسل‌های مدیریت زمان 93

عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان 95

عوامل اتلاف وقت 99

مبانی نظری رسانه 105

پیشینه تحقیق 114

تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان 115

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان 122

جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق 130


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان در نوجوانی و جوانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان در نوجوانی و جوانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان در نوجوانی و جوانی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه موفقیت شغلی و ویژگی های شخصیتی 51 صفحه

مبانی نظری و پیشینه موفقیت شغلی و ویژگی های شخصیتی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه موفقیت شغلی و ویژگی های شخصیتی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه موفقیت شغلی و ویژگی های شخصیتی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه موفقیت شغلی و ویژگی های شخصیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 51

حجم فایل: 104 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………….. 16

2-2 شغل …………………………………………………………………………….. 16

2-3 موفقیت شغلی ……………………………………………………………. 17

2-4 عوامل موثر در موفقیت شغلی ………………………………………………………. 19

2-5 نظریه های موفقیت شغلی …………………………………………………………… 20

2-5-1 نظریه­ ی مک­ کلند …………………………………………………………………….. 20

2-5-2 نظریه­ ی جان آپلین……………………………………………………………………. 21

2-5-3 نظریه ­ی جان هالند………………………………………………………………… 22

2-6 شخصیت …………………………………………………………………………………… 24

2-7 پیش فرض­ های اساسی شخصیت ……………………………………………………. 25

2-7-1 نگرش ­های مختلف به ذات شخصیت …………………….. ………………………. 26

2-7-2 عوامل تعیین­ کننده­ ی شخصیت ………………………………. ……………………. 27

2-8 مکاتب شخصیت ……………………………………………………… ………………. 29

2-9 نظریه های عاملی شخصیت …………………………………………………………. 29

2-9-1 نظریه­ ی کتل …………………………………………………………………………….. 29

2-9-2 نظریه­ ی آیزنک……………………………………………………………………… 31

2-9-3 نظریه­ ی مک ری و کاستا …………………………………………………………….. 32

2-9-4 نظریه­ ی سرشت و منش ………………………………………………………….. 32

2-10 الگوهای تناسب شغل و شخصیت ………………………………………………. 38

2-10-1 الگوی مایرز- بریگز ………………………………………………………………. 38

2-11 رابطه­ ی موفقیت شغلی و شخصیت ………………………………………………….. 40

2-12 سازمان هواپیمایی ……………………………………………………………… 45

2-12-1 بهداشت روانی خدمه پروازی……………………………………………………..47

2-13 مروری بر تحقیقات پیشین…………………………………………………………. ……49

2-13-1 تحقیقاتی در خصوص کادر پروازی ……………………………………………………53


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه موفقیت شغلی و ویژگی های شخصیتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه موفقیت شغلی و ویژگی های شخصیتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه موفقیت شغلی و ویژگی های شخصیتی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه مولفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی 68 صفحه

مبانی نظری و پیشینه مؤلفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مولفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه مولفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه مؤلفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 172 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………..14

2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی……………………………………………….15

2-3- رضایت زناشویی……………………………………………………………………….17

2-4-عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی زناشویی………………………………………………19

2-5-عوامل توفیق و حفظ زناشویی……………………………………………………….24

2-6-ارتباط جنسی و رضایت زناشویی……………………………………………………..25

2-7-ارتباط جنسی…………………………………………………………………..27

2-8-نقش های جنسیتی……………………………………………………………..28

2-9-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی……………………………………………..29

2-10-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی……………………………………….30

2-11-مولفه های جنسی…………………………………………………………30

2-11-1-حرمت جنسی………………………………………………………….30

2-11-2-اشتغال ذهنی جنسی………………………………………………………31

2-11-3-آگاهی جنسی……………………………………………………………………..31

2 -11-4-قاطعیت جنسی…………………………………………………………………32

2-11-5-کنترل جنسی بیرونی…………………………………………………….33

2-11-6-رضایت جنسی……………………………………………………………34

2-11-7-انگیزش جنسی…………………………………………………………………..35

2-11-8-اضطراب جنسی………………………………………………………………………36

2-11-9-کنترل جنسی درونی………………………………………………………………….36

2-11-10-نظارت جنسی…………………………………………………………….36

2-11-11-ترس از رابطه جنسی ……………………………………………………..36

2-11-12-افسردگی جنسی…………………………………………………..37

2-12-نظریه ها و مفاهیم ……………………………………………………..37

2-12-1-نظریه فمینیستی……………………………………………………………… 37

2-12-2-نظریه فروید……………………………………………………………………38

2-12-3-نظریه اریک فروم…………………………………………………………..39

2-12-4-نظریه فرانکل……………………………………………………………………..41

2-12-5-نظریه مزلو………………………………………………………………………41

2-12-6-نظریه پرلز …………………………………………………………………………42

2-12-7-نظریه هورنای ………………………………………………………………………42

2-12-8-نظریه رشد شناختی …………………………………………………………….43

2-12-9-نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………….43

2-12-10-دیدگاه اسلام …………………………………………………………………….44

2-12-11-نظریه وابس………………………………………………………………….45

2-12-12-دیدگاه اریکسون……………………………………………………………….46

2-12-13-دیدگاه آلفرد آدلر……………………………………………………………….46

2-12-14-نظریه میشل …………………………………………………………………..47

2-12-15-نظریه سربین………………………………………………………………..47

2-13-عوامل موثر بر نارضایتی جنسی در زندگی زناشویی………………………..48

2-14-ارتباط و مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………..51

2-15-انواع ارتباط……………………………………………………………..53

2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)…………………………………………………53

2-17-موانع ارتباط مؤثر…………………………………………………………………..53

2-18-مفاهیم نظری ارتباط………………………………………………………………..54

2-19-مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………….55

2-20-مهارتهای ارتباطی و رضایت زناشویی…………………………………………..57

2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش………………….61

2-22-فرضیه ها………………………………………………………………66


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مولفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مولفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مولفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان 36 صفحه

مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 78 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه………………………………………………………………………………………….15

2 ـ 1ـ مبانی نظری……………………………………………………………………………………..15

2 ـ 1 ـ 1ـ بهزیستی معنوی…………………………………………………………………………………….15

2 ـ 1 ـ 1 ـ 1ـ ابعاد بهزیستی معنوی از دیدگاه فیشر……………………………………………………19

2 ـ 1 ـ 2ـ شادکامی…………………………………………………………………………………….19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1ـ دیدگاه های موجود درباره شادی………………………………………………………..22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1ـ نظریه نقطه ثابت…………………………………………………………………………..22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ نظریه مقایسه……………………………………………………………………………….22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ نظریه عاطفه………………………………………………………………………………..22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2ـ الگوی شادی از دیدگاه شلدون و لیبومیرسکی……………………………………….23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره شادی…………………………………………..23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید……………………………………………………………………………..23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه اسکینر…………………………………………………………………………….24

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3ـ دیدگاه مزلو……………………………………………………………………………….24

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه اسلام درباره شادی…………………………………………………………….24

2 ـ 1 ـ 3ـ سلامت روان…………………………………………………………………………………………25

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1ـ سلامت روان و ابعاد آن……………………………………………………………………..26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1ـ سلامت جسمانی………………………………………………………………………….26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 2ـ سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 3ـ سلامت هیجانی…………………………………………………………………………..27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 4ـ سلامت معنوی……………………………………………………………………………27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2ـ مفهوم سلامت روان براساس رویکردهای مختلف روانشناسی…………………..27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 1ـ رویکرد زیستی…………………………………………………………………………..27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 2ـ رویکرد تحلیل روانی…………………………………………………………………..27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 3ـ رویکرد رفتارگرایی…………………………………………………………………….28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 4ـ رویکرد انسان گرایی…………………………………………………………………..28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره سلامت روان……………………………….28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید و مکتب روانکاوی………………………………………………….28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه آلپورت………………………………………………………………………….29

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 3ـ دیدگاه راجرز…………………………………………………………………………….29

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه فروم………………………………………………………………………………30

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 5ـ دیدگاه مزلو……………………………………………………………………………….30

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 6ـ دیدگاه فرانکل……………………………………………………………………………31

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 7ـ دیدگاه پرلز……………………………………………………………………………….31

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 8ـ سلامت روان از دیدگاه اسلام……………………………………………………….31

2 ـ 2ـ پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………..33

2 ـ 2 ـ 1ـ تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………….33

2 ـ 2 ـ 2ـ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………36


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی 42 صفحه

مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 88 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………….. 15

2-2-تاریخچه و مبانی نظری…………………………………………………………………………………….. 15

2-2-1-مدلهای شناخت شناسی…………………………………………………………………………………. 17

2-2-1-1-مدل شناخت­ شناسی پری، بلنگی و ماگلدا………………………………………………… 17

2-2-1-2-مدل شناخت­ شناسی کینگ و کیچنر………………………………………………………… 21

2-2-1-3-مدل شناخت­ شناسی شومر…………………………………………………………………………. 23

2-2-2-تاریخچه الگوهای ارتباطات خانواده……………………………………………………………………. 26

2-2-2-1-ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده……………………………………………………………………. 29

2-2-2-1-1-جهت­ گیری گفت و شنود…………………………………………………………………….. 31

2-2-2-1-2-جهت­ گیری همنوایی……………………………………………………………………. 31

2-2-2-2-انواع الگوهای ارتباطات خانواده……………………………………………………………………… 32

2-2-2-2-1خانواده ­های توافق کننده………………………………………………………………………… 33

2-2-2-2-2-خانواده­ های کثرت‌گرا…………………………………………………………………………… 34

2-2-2-2-3-خانواده ­های حفظ کننده……………………………………………………………………….. 34

2-2-2-3-4-خانواده ­های به حال خود واگذاشته…………………………………………………….. 35

2-2-3-نظریه انگیزش……………………………………………………………………………………… 36

2-3-مروری بر تحقیقات پیشین…………………………………………………………………………………………. 38

2-3-1-مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه باورهای شناخت­ شناسی و انگیزش 38

2-3-2-مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش 42

2-3-3 مروری­ بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و باورهای

شناخت شناسی……………………………………………………………………………………….44

2-4-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………. 47

2-4-1-سؤال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………….. 47

2-4-2-سؤالات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….. 47

2-5-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………….. 47

2-5-1-تعریف باورهای شناخت شناسی………………………………………………………………………….. 47

2-5-2-تعریف الگوهای ارتباطی خانواده………………………………………………………………………… 47

2-5-3-تعریف انگیزه پیشرفت……………………………………………………………………………. 48


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر 58 صفحه

مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 58

حجم فایل: 120 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………

10

2-2 تاریخچه مصرف مواد مخدر …………………………………………………………………………………………….

10

2-2-1 نگاهی گذار به تاریخچه اعتیاد در جهان ………………………………………………………………………..

10

2-2-2 تاریخچه مواد مخدر در ایران ……………………………………………………………………………………….

12

2-3 تعریف مواد مخدر و تقسیم آن ………………………………………………………………………………………….

13

2-3-1 تقسیمات مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………..

13

2-4 اعتیاد ………………………………………………………………………………………………

14

2-4-1 علل گرایش به اعتیاد ………………………………………………………………………………………………….

15

2-5 ویژگی های اعتیاد ……………………………………………………………………………………………..

21

2-6 سبب شناسی اعتیاد ……………………………………………………………………………………………..

22

2-7 واكنشهای اجتماعی در برابر اعتیاد ……………………………………………………………………………………

26

2-8 نظریه‌های مورد استفاده در امر پیشگیری ……………………………………………………………………………

29

2-8-1 نظریه بی‌هنجاری …………………………………………………………………………………………………

29

2-8-2 نظریه انزواطلبی مرتون ………………………………………………………………………………………………..

29

2-8-3 نظریه برچسب زنی …………………………………………………………………………………………….

30

2-8-4 نظریه انتقال فرهنگی …………………………………………………………………………………………

30

2-8-5 نظریه تعهد به رسوم، قواعد و تعلق اجتماعی …………………………………………………………………

31

2-8-6 نظریه كنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………..

31

2-8-7 نظریه الگوی رشد اجتماعی …………………………………………………………………………………………

32

2-9 آسیب های سوء مصرف مواد مخدر ………………………………………………………………………………….

32

2-10 عوامل تأثیرگزار در پیشگیری از مواد مخدر ……………………………………………………………………..

33

2-11 تاریخچه شیوه‌های فرزند پروری ……………………………………………………………………………………

34

2-11-1 اهمیت شیوه‌های فرزند پروری …………………………………………………………………………………

36

2-11-2 تعامل والدین- فرزند …………………………………………………………………………………….

37

2-12 شخصیت و روابط والدین با فرزندان ………………………………………………………………………………

40

2-13 انواع شیوه های فرزندپروری …………………………………………………………………………………………

41

2-13-1. شیوه فرزند پروری مقتدرانه ……………………………………………………………………………………..

42

2-13-2. شیوه فرزند پروری مستبدانه …………………………………………………………………………………….

43

2-13-3. شیوه فرزند پروری سهل گیرانه …………………………………………………………………………………

44

2-14 نگرش های فرزندپروری………………………………………………………………………..

44

2-14-1 اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن ………………………………………………………………..

45

2-14-2طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری …………………………………………………………….

49

2-15 فرهنگ و فرزندپروری……………………………………………………………….

50

2-16 نظریه های فرزندپروری……………………………………………………………………………..

51

2-16-1نظریه بامریند…………………………………………………………………………

52

2-16-2 نظریه» اریکسون …………………………………………………………………………….

59

2-16-3الگوی زیگلمن …………………………………………………………………………………..

59

2-17 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………

62

2-17-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………..

62

2-17-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………………

63


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر 59 صفحه

مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 59

حجم فایل: 229 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- بخش اول:مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1- طرحواره های ناسازگار اولیه……………………………………………………………………………………. 12

2-1-2- طرحواره :………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-3- ریشه های شکلگیری طرحواره………………………………………………………………………………… 15

2-1-4- طرحواره های ناسازگار اولیه………………………………………………………………………………….. 18

2-1-5- حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه:……………………………………………………………………….. 19

2-1-5-1- حوزه اول؛ بریدگی/طرد……………………………………………………………………………….. 19

2-1-5-2- حوزه دوم ؛ خودگردانی و عملکرد مختل……………………………………………………………………………… 20

2-1-5-3- حوزه سوم: محدودیت های مختل…………………………………………………………………………. 21

2-1-5-4- حوزه چهارم،دیگر جهت مندی………………………………………………………………………… 22

2-1-5-5- حوزه پنجم:گوش به زنگی بیش از حد و بازداری…………………………………………………………….. 23

2-1-2- رفتارهای پرخطر…………………………………………………………………….. 24

2-1-2-1- موادمخدر و روان گردان………………………………………………………………………………….. 26

2-1-2-1-1- تعریف اعتیاد و ملاکهای تشخیص آن………………………………………………………………………… 26

2-1-2-1-2- عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد………………………………………………………………………. 28

1- عوامل مخاطره آمیز فردی……………………………………………………………………………. 28

2- عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی……………………………………………………………………………. 30

3- عوامل مخاطره آمیز اجتماعی………………………………………………………………………………….. 31

2-1-2-1-3- عوامل مؤثر در ادامه مصرف :…………………………………………………………………………… 31

2-1-2-1-4- عوامل مؤثر در تداوم مصرف:………………………………………………………………………… 31

2-1-2-1-5- دیدگاه های مطرح روانشناختی در زمینه سوءمصرف مواد………………………………………….. 32

1- دیدگاه روان تحلیلی………………………………………………………………………………. 32

2- دیدگاه زیستی…………………………………………………………………….. 34

3- دیدگاه فرآیند متضاد………………………………………………………………. 34

4- دیدگاه الگوهای تقویت مثبت…………………………………………………………………………………….. 35

5- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا……………………………………………………………………………………… 35

6- دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری…………………………………………………………………….. 36

2-1-2-1-6- نقش تکامل شخصیت در اعتیاد:…………………………………………………………………. 36

2-1-2-1-7- نقش دوره نوجوانی در اعتیاد:………………………………………………………………… 37

2-1-2-1-8- نقش صفات شخصیتی در اعتیاد:……………………………………………………………… 38

2-1-2-1-9- دیدگاه اسلام در مورد اعتیاد…………………………………………………………………….. 40

2-1-2-2- دخانیات…………………………………………………………………….. 40

2-1-2-2-1- علل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار………………………………………………….. 41

2-1-2-3- مشروبات الکلی…………………………………………………………………………… 41

2-1-2-3-1- اثرات مشروبات الکل بر بدن:………………………………………………………………….. 42

2-1-2-4- ایدز…………………………………………………………………………… 43

2-1-2-4-1- آمار ایدز در ایران……………………………………………………………. 47

2-1-2-5- خشونت…………………………………………………………………….. 49

2-1-2-5-1 نظریه های خشونت:……………………………………………………………………………. 51

1- نظریه رفتار غریزی…………………………………………………………………….. 51

2- نظریه زیست محیطی………………………………………………………………… 52

3- نظریه پالایش روانی……………………………………………………………………… 52

4- نظریه ناکامی- پرخاشگری……………………………………………………………………………… 53

5- نظریه مبادله………………………………………………………………………………. 53

6- نظریه نظارت اجتماعی………………………………………………………………………………………. 54

7- نظریه های کارکرد گرایی…………………………………………………………………………………….. 54

8- نظریه منابع…………………………………………………………………….. 55

9- نظریه سیستمی…………………………………………………………………………………. 55

10- نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………. 55

2-2- بخش دوم:مطالعات انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………………… 56

2-2-1- سوابق مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه:……………………………………………….. 56

2-2-2- سوابق مربوط به رفتارهای پرخطر………………………………………………………………… 58


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی 35 صفحه

مبانی نظری و پیشینه عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 115 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………12

2-2- عقب ماندگی ذهنی…………………………………………………………………………………..12

2-2-1- ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای کم توانی ذهنی……………………………………..12

2-2-3- ویژگی های عقب ماندگی ذهنی……………………………………………………………………….12

2-2-4- عقب مانده ذهنی آموزش پذیر…………………………………………………………………………13

2-2-5- عقب مانده ذهنی تربیت پذیر…………………………………………………………………………14

2-3 نیازهای والدین کودکان عقب مانده ذهنی………………………………………………………………..14

2-4- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر سلامت والدین……………………………………………………..15

2-5- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط زناشویی والدین……………………………………………..18

2-6- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط اعضای خانواده………………………………………………19

2-7- نیمرخ روانی و شخصیت……………………………………………………………………..20

2-7-1- نظریه مك كری و كوستا درباره ابعاد شخصیت بهنجار……………………………………..21

2-8- اختلال شخصیت………………………………………………………………………….22

2-8-1-نظریه اختلال شخصیت میلون…………………………………………………………………..23

2-8-2- نظریه میلون درباره اختلالات شخصیت………………………………………………………………23

2-8-3- تقسیم بندی اختلالات شخصیت………………………………………………………………………25

2-8-3-1- خوشه A اختلالات شخصیت………………………………………………………………………26

2-8-3-2- خوشه B اختلالات شخصیت……………………………………………………………………….28

2-8-3-3- خوشه C اختلالات شخصیت………………………………………………………………………..31

2-9- مروری بر مطالعات پیشین………………………………………………………………………..33

2-9-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………..34

2-9-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………38


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری 48 صفحه

مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 48

حجم فایل: 106 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه :………………………………………………………………………………..12

2-2 بخش اول :………………………………………………………………………………………………..12

2- 2-1 عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………….12

2-2-1- 2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………..14

2-2-1-3 ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی :…………………………………16

2-2-1-4 خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………18

2-2- 2 درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………..19

2-2-2-1 درگیری خانواده در امور تحصیلی :…………………………………………………………………19

2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند :…………………………………………………………………………..20

2-2-2-3 سبک های والدین :…………………………………………………………………………………….20

2-2-2-4 تحصیلات والدین :………………………………………………………………………………………21

2-2-3 عوامل مربوط به محیط آموزشی :…………………………………………………………………..22

2-2-3-1 کیفیت در آموزش :…………………………………………………………………………………….22

2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :…………………………………………………………………….25

2-2-4-1 تاریخچه شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………26

2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………..27

2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :……………………………………………36

2-2-4-3-1 توقع داشتن :……………………………………………………………………………………….36

2-2-4-3-2 پذیرندگی :…………………………………………………………………………………………37

2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………………..38

2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :………………………………………………………………………….39

2-2-4-4-2بعد کنترل:……………………………………………………………………………40

2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری :………………………………………………………………………… 40

2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………….. 42

2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :……………………………………………………. 43

2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………….43

2-2-4-9 رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :…………………………………………….45

2-3 بخش دوم :……………………………………………………………………………………………..46

2-3-1 پیشینه پژوهش:……………………………………………………………………………46


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه عملکرد حافظه ی بینایی 72 صفحه

مبانی نظری و پیشینه عملکرد حافظه ی بینایی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه عملکرد حافظه ی بینایی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه عملکرد حافظه ی بینایی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه عملکرد حافظه ی بینایی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 72

حجم فایل: 131 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- ماهیت حافظه انسان ………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2- دیدگاه ساختاری حافظه ……………………………………………………………………………………………… 25

2-2-1- حافظه حسی …………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-1-1- مراحل پردازش اولیه اطلاعات بینایی………………………………………………………………………………………… 29

2-2-2- حافظه کوتاه مدت(S.T.M) ……………………………………………………………………………………. 31

2-2-3- حافظه دراز مدت(L.T.M) ……………………………………………………………………………………. 35

2-3- دیدگاه پردازش اطلاعات ……………………………………………………………………………………… 38

2-3-1- مرحله یادگیری …………………………………………………………………………………………. 38

2-3-2- مرحله ذخیره سازی یا نگهداری ……………………………………………………………………………… 39

2-3-3- مرحله بازیابی ……………………………………………………………………………………. 40

2-4- آزمون های سنجش حافظه دیداری ……………………………………………………………………………….. 41

2-4-1- آزمون بینایی بنتون ……………………………………………………………………………………. 41

2-4-2- آزمون بینایی کیم کاراد ……………………………………………………………………………………… 42

2-4-3- آزمون تصاویر درهم ری – استریه …………………………………………………………………………………….. 42

2-4-4- مقیاس حافظه­ ی وکسلر (WMS)……………………………………………………………………………. 45

2-4-5- آزمون یادگیری جفت ارتباط(PAL) ……………………………………………………………………………. 46

2-5- بررسی تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………….. 47

جمع بندی نهایی………………………………………………………………………. 73


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه عملکرد حافظه ی بینایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه عملکرد حافظه ی بینایی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه عملکرد حافظه ی بینایی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

مبانی نظری و پیشینه فرزندپروری و اختلال نقص توجه – بیش فعالی 65 صفحه

مبانی نظری و پیشینه فرزندپروری و اختلال نقص توجه بیش فعالی

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه فرزندپروری و اختلال نقص توجه – بیش فعالی به سل دیجی وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه فرزندپروری و اختلال نقص توجه – بیش فعالی را در زیر مشاهده کنید.

مبانی نظری و پیشینه فرزندپروری و اختلال نقص توجه بیش فعالی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 65

حجم فایل: 127 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………. 21

2-1-1- اختلال نقص توجه – بیش فعالی…………………………………………………… 21

2-1-1-1- تاریخچه اختلال نقص توجه – بیش فعالی…………………………………. 21

2-1-1-2- ملاک های تشخیص اختلال نقص توجه – بیش فعالی…………………….. 25

2-1-1-3- انواع اختلال نقص توجه – بیش فعالی…………………………………………. 26

2-1-1-4- همه گیری شناسی………………………………………………………………. 26

2-1-1-5- سبب شناسی…………………………………………………………………… 27

2-1-1-5-1- بعد زیست شناختی…………………………………………………………….. 28

2-1-1-5-1-1- عوامل ژنتیکی…………………………………………………………. 29

2-1-1-5-1-2- عوامل عصبی – فیزیولوژی………………………………………………… 30

2-1-1-5-1-3- عوامل عصبی – شیمیایی………………………………………………….. 32

2-1-1-5-2- بعد روانشناختی………………………………………………………………… 34

2-1-1-5-3- بعد جامعه شناختی……………………………………………………………… 35

2-1-1-6- مشکلات همراه با اختلال نقص توجه – بیش فعالی……………………………. 38

2-1-1-6-1- مشکلات رفتاری………………………………………………………………… 38

2-1-1-6-2- مشکلات در روابط والد و فرزندی …………………………………………….. 39

2-1-1-7- مدل‌های نظری اختلال نقص توجه – بیش فعالی………………………………. 41

2-1-2- شیوه‌های فرزندپروری……………………………………………………………….. 51

2-1-2-1- تاریخچه شیوه فرزندپروری…………………………………………………….. 51

2-1-2-2- مدل های شیوه فرزندپروری………………………………………………………. 52

2-1-2-2-1- مدل شیوه فرزندپروری بامرید…………………………………………………….. 54

2-1-2-2-2- مدل شیوه فرزندپروری شیفر…………………………………………………. 54

2-1-2-2-3- مدل ترکیبی………………………………………………………………………. 55

2-1-3- برنامه فرزندپروری مثبت………………………………………………………………… 57

2-1-4- روابط مادر- کودک……………………………………………………………………… 58

2-1-4-1- دیدگاه‌های نظری مربوط به روابط مادر – کودک………………………………. 59

2-1-4-1-1- نظریه روانکاوی…………………………………………………………………… 60

2-1-4-1-2- نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………….. 62

2-1-4-1-3- نظریه کردارشناسی………………………………………………………….. 62

2-2- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………….. 64

2-2-1- تحقیقات مربوط به شیوه فرزندپروری و روابط مادر – کودک……………………….. 64

2-2-2- تحقیقات مربوط به برنامه فرزندپروری مثبتو اختلال نقص توجه – بیش فعالی…. 67

2-3- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………….. 73

2-3-1- فرضیه های اصلی……………………………………………………………………. 73

2-3-2- خرده فرضیه ها……………………………………………………………………….. 73

2-4- سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………. 74

2-5- خلاصه……………………………………………………………………………………. 74


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه فرزندپروری و اختلال نقص توجه – بیش فعالی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه فرزندپروری و اختلال نقص توجه – بیش فعالی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه فرزندپروری و اختلال نقص توجه بیش فعالی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.