راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گردد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 71
حجم فایل 281 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

مقدمه 
اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین، كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

فهرست مطالب:
فصل اول: كلیات

مقدمه
بیان مسأله
تعریف دانش آموز پیش دانشگاهی
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعیین متغیرها
تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: ادبیات
تاریخچه مواد مخدر
تاریخچه مصرف هروئین در ایران
اعتیاد به معنی وسیع كلمه:
انواع اعتیاد
شخصیت معتاد
تاریخچه عملی تحقیق

فصل سوم: نوع تحقیق
جامعه مورد مطالعه
نمونه و شیوه نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش آزمایش
روش جمع آوری اطلاعات روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
شامل: جداول و نمودارها و فرضیه ها و سوالات

فصل پنجم: خلاصه تحقیق
ارائه پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
نتیجه گیری:
منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن

خدا به فرشتگان عقل داد بدون شهوت و به حیوانات شهوت داد بدون عقل و به انسان عقل داد با شهوت پس هر انسانی از عقلش استفاده کند از فرشتگان برتر و اگر از شهوتش استفاده کند از حیوانات پست تر است

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 15
حجم فایل 87 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن

 

مقدمه
خدا به فرشتگان عقل داد بدون شهوت و به حیوانات شهوت داد بدون عقل و به انسان عقل داد با شهوت پس هر انسانی از عقلش استفاده کند از فرشتگان برتر و اگر از شهوتش استفاده کند از حیوانات پست تر است.

کسانی که غریزه جنسی فشار زیادی بر آنها می آورد ولی به دلایل مختلف نمی توانند آن را برآورند و یا ازدواج دایم و یاغیر دایم کنند چه راه حلی دارند؟

پاسخ:

برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق نکاتی را یادآوری می کنیم:

1ـ حکمت غریزه جنسی در بشر

استمرار و بقای موجودات زنده برخوردار از حکمت و فلسفه ای است که در اصل وجود آنان بوده است و آفریدگار جهان آن را از دو راه عملی می کند:

1ـ از طریق تغذیه و رساندن مواد لازم به بدن برای جایگزینی آنچه از آن به تحلیل می رود.

2ـ از راه لقاح.

اولی موجب بقای ذات و خود موجود است و دیگری وسیله استمرار نوع در بستر زمان است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروژه اثرات درمان نورو سایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 280
حجم فایل 818 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروژه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی


چکیده
در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد 165 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد 60 دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ( از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک ) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p ( تعداد هر گروه 15 نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت 20 جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS ) قرار گرفتند. اما گروههای گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون ( بلافاصله پس از اتمام درمان ) و آزمون پی گیری ( پس از گذشت 4 ماه ) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان ( پس از گذشت 4 ماه ) در این گروه از کودکان شد.
 

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه …….. 2
1ـ بیان مسأله ….. 6
2ـ اهمیت و ضرورت مسأله ………. 13
3ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش…… 15
4ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها……. 18
خلاصه …………….. 20
فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات
بخش اول: مبانی نظری ………. 22
1ـ تعریف اختلالهای یادگیری …….. 22
2ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری …….. 30
1) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز …. 30
2) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ….. 33
3) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس … 43
4) دوره معاصر (از سال 1980 تا کنون) … 44
3ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR… 44
1) اختلال خواندن ….. 45
2) اختلال در ریاضیات ……… 46
3) اختلال بیان نوشتاری …….. 48
4) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS)……. 49
4ـ تعریف خواندن ………. 50
5ـ تحول خواندن ……… 55
6ـ مدل های خواندن ……… 56
1) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین …… 56
2) مدل تعاملی جبرانی……. 57
3) مدل پیوندگرایی……………….. 59
4) مدل آوایی……………….. 61
5) مدل ببین و بگو ………… 63
6) مدل تعادل خواندن بیکر …………. 63
7ـ نارساخوانی…….. 70
1) تعریف نارساخوانی…………………… 70
2) نشانه های بالینی نارساخوانی ………. 75
3) اختلالهای همراه با نارساخوانی……….. 81
الف ـ اختلالهای جانبی شدن ………. 81
ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی …… 82
ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ……….. 83
د ـ تأخیر زبان گفتاری ………. 85
هـ ـ اختلالهای ادراکی …………. 86
و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت …….. 87
ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD………… 88
ح ـ اختلالهای رفتاری ………….. 91
4) شیوع نارساخوانی………………….. 94
5) تاریخچه نارساخوانی…………….. 95
6) سبب شناسی نارساخوانی ………………. 99
الف ـ عوامل ژنتیکی ………….. 100
ب ـ عوامل عصب شناختی ………. 103
ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ……… 107
د ـ غلبه طرفی مغز …………… 111
هـ ـ عوامل حرکتی ………. 114
و ـ عوامل شناختی ………… 115
ز ـ عوامل رفتاری ………… 118
ح ـ عوامل محیطی ………….. 121
ط ـ عوامل عاطفی …………… 122
8ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ……. 124
9ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی …… 124
10ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی .. 131
الف ـ نارساخوانی اکتسابی ………… 131
ب ـ نارساخوانی تحولی ……….. 140
11ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر …… 148
12ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ……… 154
13ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر …. 156
1) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ……… 156
2) نارساخوانی نوع P (ادراکی) ……. 156
14ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L.. 158
15ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L….. 162
16ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر … 164
بخش دوم: یافته های پژوهشی …….. 168
خلاصه ………. 180
فصل سوم: روش تحقیق
1ـ طرح تحقیق ……………… 184
2ـ روشهای آماری …………. 185
3ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن …….. 186
4ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ……….. 187
5ـ ابزارهای پژوهشی …………. 188
1) آزمون وکسلر کودکان ……… 188
2) آزمون اختلال خواندن ………. 188
3) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV……….. 199
4) جعبه آموزشی لامسه ای ……. 203
5) برنامه نرم افزاری HEMSTIM………………… 206
6ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا …….. 209
7ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر 211
8ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر 212
1) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS).. 212
2) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac)….. 221
خلاصه ……….. 227
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
1ـ ارائه نتایج کمی ……….. 229
الف: توصیف داده ها ………. 229
ب ـ تحلیل داده ها …………. 234
ـ تحلیل واریانس آمیخته (32)………. 234
فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: ……… 235
فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL ……………… 241

فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP…………………………… 246

فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p…… 252
خلاصه …………. 258
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها …… 260
2ـ محدودیتها …….. 270
3ـ پیشنهادات …………. 271
4ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی …… 272
منابع
1) منابع فارسی………… 274
2) منابع انگلیسی ……………. 276
ضمائم:
1ـ آزمون وکسلر کودکان
2ـ فرم تاریخچه موردی
3ـ آزمون اختلال خواندن
4ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی

در این نوشتار پس از ارائه تاریخچه و بررسی سیر تاریخی سربازی در ایران سعی شده تا برخی از عوامل بی انگیزگی و حتی ترس مشمولان نسبت به خدمت سربازی بررسی شود

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 45
حجم فایل 121 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی

چكیده
در این نوشتار پس از ارائه تاریخچه و بررسی سیر تاریخی سربازی در ایران سعی شده تا برخی از عوامل بی انگیزگی و حتی ترس مشمولان نسبت به خدمت سربازی بررسی شود. در ادامه به عوامل تاثیر گذار در ایجاد پیش زمینه منفی در مشمولان و دسته بندی علل آن پرداخته شده است. پس از شناخت علل چند پیشنهاد ارائه شده است كه در پیشنهاد نخست سه سناریو جهت ایجاد تغییر در خدمت سربازی بیان شده است. در این میان نتیجه چند نظرسنجی كه در خصوص خدمت سربازی صورت گرفته است بصورت مجمل بیان شده كه بیانگر باورهای عمومی در خصوص خدمت سربازی است. نگاهی كوتاه نیز به نظرات موافقان خدمت سربازی شده است كه برخی اشكالات آن قابل شناسایی است.
پس از بررسی علل ترس و بی انگیزگی مشمولان و ارائه راهكارهایی بحث هزینه فرصت در خدمت سربازی بیان شده است كه نمایانگر هزینه فرصتهایی است كه در حین خدمت سربازی از دست می رود و یا امكان به دست آمدن آن مهیا می شود. بررسی سربازی تخصصی و حالت های مختلف سربازی در دنیا نیز از دیگر موضوعاتی است كه در میانه بحث بیان شده است.
10 پیشنهاد نیز از دیگری مجموعه پیشنهاداتی است كه در این نوشتار بیان شده است. این پیشنهادات برگرفته از راهكارهایی است كه افراد مختلف در قالب مقاله و وبلاگ بیان داشته اند كه البته كاملاً كاربری و قابل اجرا هستند. در اواسط نوشتار نیز به تاثیرات و نتایج نامطلوب به بار آمده از شیوه اجرای كنونی پرداخته شده است.
در ضمیمه این طرح جدول مقایسه‌ای ۱۹۷ کشور جهان از لحاظ وضعیت نظام وظیفه ارائه شده است.

فهرست:
مقدمه
تاریخچه و دورنمای خدمت سربازی
فلسفه سربازی و چرایی خدمت سربازی
تعریف سربازی در فرهنگ عام
بررسی منابع كسب اطلاع مشمولان در خصوص خدمت سربازی
بررسی نتایج چند نظرسنجی
نگاهی به نظرات موافقان خدمت سربازی و اشكالات آن
نگاه تحلیل گرانه به خدمت سربازی و چند پیشنهاد
شناخت وضع موجود؛ اشکالات و نواقص
تاثیرات و نتایج نامطلوب به بار آمده ناشی از شیوه اجرای کنونی
سناریوی اول؛ ایجاد تغییرات ساختاری
حالت های مختلف سربازی در دنیا
سناریوی دوم: ایجاد تغییرات نسبتا اساسی در قوانین وظیفه عمومی
سناریوی سوم؛ بهبودهایی در قانون فعلی
بحث هزینه فرصت در خدمت سربازی
سربازی تخصصی
10 پیشنهاد برای رفع مشكلات دوره خدمت سربازی
طرحی برای استفاده بهتر از زمان خدمت سربازی
ضمائم
منابع و ماخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

هنجار یابی پرسشنامه افسردگی كودكان ماریا كواس بر روی كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

هنجار یابی پرسشنامه افسردگی كودكان ماریا كواس بر روی كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 168
حجم فایل 236 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیدة 

عنوان :

هنجار یابی پرسشنامه افسردگی كودكان ماریا كواس بر روی كلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83

جامعه آماری :

جامعه آماری در این پژوهش كلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83 كه در مجموع حدود 10035 دانش آموز بود و از این تعداد 5112 نفر پسر و 4923 دانش آموز دختر كه در سطح 35 مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند.

نمونه :

گروه نمونه 500 نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد كه 248 نفر از آنها دختر و 252 نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند كه در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌كنند

ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :

1 ـ پرسشنامه افسردگی كودكان ماریا كواس  2 ـ پرسشنامه افسردگی بك در آزمون اول پرسشنامه

یافتهای پژوهشی :

1  ) آیا آزمون افسردگی ماریا كواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش پایایی آزمون از روش دو نیمه كردن آزمون 59 / 0 بدست آمد. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون، همبستگی بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آن را اجرا و در این جامعه به كار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد.

2 ) آیا آزمون افسردگی ماریا كواس از روایی لازم برای اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش روایی آزمون از روش روایی ملاكی 52 / 0 بدست آمد چون هبستگی بین آزمون ماریاكواس و آزمون ملاك ( بك ) از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریا كواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسب و روایی آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی میزان اختلال بدشكلی بدن و چاقی روانی در بین دانش‌آموزان (BDD)

بررسی میزان اختلال بدشكلی بدن و چاقی روانی در بین دانش‌آموزان (BDD)

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 120
حجم فایل 4.747 مگا بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD)

چكیده
گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است.
این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملكردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشكلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ایم.

روش تحقیق در مطالعة توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد. جامعة آماری را ۲۶۰ نفر كه ۱۳۰ نفر دانش آموزان دختر و ۱۳۰ نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشكیل داده‌اند.

ابزار پژوهش پرسشنامه بدشكلی بدنی و چاقی كه دارای ۳۳ آیتم می‌باشد ۱۹ سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیك و‌۱۴ سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در پژوهش استفاده شده است .

تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیلة نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجة پژوهش این بود كه این روش تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.

فصل اول
كلیات
۱-۱مقدمه
سلامتی از بهترین موهبت‌های خداوندی است. از جمله علل و عواملی كه به این سلامتی را هدید می‌كنند بیماریها و اختلالات مختلف هستند كه اختلالات بدشكلی هراسی بدنی (body dismorphic disorder و احساس چاقی روانی Body Image از جملة آنها می‌‍باشد.
امروزه یكی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های افراد مربوط به ظاهر و شكل بدن خود می‌باشد و به نوعی رسیدگی به وضعیت ظاهری خود را مورد توجه و دقت قرار می‌دهند. اما افراد و گروههای در جوامع مختلف از جمله در ایران وجود دارند كه به این موضوع اهمیت و توجه بیشتری می‌دهند و به طور وسواس گونه‌ای وقت زیادی صرف این موضوع می‌كنند.

گرچه BDD به عنوان یك اختلال خوردن، اختلال وسواسی جبری و یا یك اختلال بدشكلی در نظر گرفته شده، اما در هر حال یك اختلال تصور بدنی با تأثیرات اجتماعی – روانشناختی و احتمالاً بیولوژیكی متصور می‌شود. ابزارهای ارزیابی همراه با خصوصیات قابل قبول زیست شناختی به منظور بررسی و مقایسه اختلالات BDD به وجود آمده‌اند. ارزیابی‌ها و نتایج نهایی از بررسی عملكردهای كنترل شده بیان می‌دارد كه عملكردهای رفتاری شناختی در BDD می‌تواند به همان اندازة تأثیر نامطلوب نابهنجاری‌های مربوط به اختلال‌های وسواسی سری و پرخوری عصبی باشد.

عمده‌ترین شكایات شامل جنبه‌هایی مثل موی سر و بدن، خصویات صورت، لكه‌های پوستی، ران‌ها، شكم، پستان‌ها، كفل‌ها، و اندام‌های تناسلی می‌باشد. مشخص است كه اكثر بیماران دارای چندین علامت بد شكل هستند. در سال‌های اخیر توجه بسیاری به مسائل و موضوعات تصور بدنی مربوط با BDD جلب شده است.

افراد مبتلا به BDD به علت ترس و هراس و نارضایتی كه از بدشكلی و ظاهر بدن خود دارند درصدد رفع و از بین بردن آن به پزشكان و متخصصان تغذیه و لاغری و جراحان پلاستیك مراجعه می‌كنند. این گرایش روزافزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بدشكلی بدنی باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیاری شده است.
۱-۲طرح مسئله و اهمیت آن:

آیا شدت ابعاد مختلف بدشكلی هراسی بدنی وچاقی روانی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر دورة متوسطه تفاوت معنی‌داری دارد یا نه؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 111
حجم فایل 795 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………….     1

فصل اول : طرح تحقیق          

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..      3

2-1 موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………      3

3-1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………      4

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………..     4

5-1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..      5

6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………..      5

7-1پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..      5

1-7-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………     5

2-7-1تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………..     8

3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ……………………………………………………………………………………….    10

8-1 تعاریف مربوط به هویت……………………………………………………………………………………………..     11

9-1 موانع و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….     14

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری …………………………………………………………………………………..    16

1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..      17

2-2 مباحث نظری …………………………………………………………………………………………………………..      17

1-2-2 دورکیم ………………………………………………………………………………………………………………..     17

2-2-2 پارسونز …………………………………………………………………………………………………………………    18

3-2-2 ماکس وبر ……………………………………………………………………………………………………………..    20

4-2-2 کنش متقابل نمادی………………………………………………………………………………………………….    22

5-2-2 کولی …………………………………………………………………………………………………………………….    23

6-2-2 مید ……………………………………………………………………………………………………………………….    24

7-2-2 گافمن……………………………………………………………………………………………………………………    26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) ……………………………………………………………………………………………….   27

 

عنوان                                                                                                          صفحه

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق …………………………………………………………………………..     30

4-2 پرسشهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..      31

5-2 فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….      31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………….    32

فصل سوم : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..      34

1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………        35

2-3 نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………       35

3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..      35

1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………      35

2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..     38

4-3 متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………………….     42

5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………     43

1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………    43

2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………    45

6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ……………………………………………………………………….    46

7-3 اعتبار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..     47

8-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..   47

9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………    48

1-9-3 تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………   48

2-9-3 شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….   49

10-3 واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………    50

11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………..   50

12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..    50

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………………..  51

1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….      52

2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..    52

1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ……………………………………………………………   52

عنوان                                                                                                          صفحه

2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ………………………………………………..    53

3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی……………………………………………….    53

4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر………………………………………………     54

5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر………………………………………………    54

6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده………………………………………   55

7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ……………………………………………………………….    57

8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ……………………………………………………………………………………….    58

9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها ……………………………………………………………………………     59

10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ………………………………………………………………     60

11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان ………………………………………………… 61

12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ………………………………………………………………….     62

13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ……………………………………………………………    63

14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان …………………………………………………………………….   64

15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ……………………………………………………………..    65

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق……………………………………………………………………..  66

1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….      67

2-5 آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………….      67

1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان …………………        67

1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان ……………………        68

2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان………………        68

3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان …………………….        69

2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی اجتماعی» و« هویت اجتماعی»….   69

1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» ………….        70

2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» …..        70

3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» ……………        71

3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» …………………… 71

1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ………………………..        71

عنوان                                                                                                           صفحه

2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»………………….         72

3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»………………………….. 72

4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»……………………………         73

1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» ……………………………..         73

2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ……………………………….        74

3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ………………………………         74

5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ……………… 74

1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» …………………..         75

2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» …………….        75

3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» …………………….        76

6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»……..         76

1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»………….         77

2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»…..         77

3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»…………. 78

3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ……………………………………………………………………….    78

1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ……………………………………………………………………………….    78

2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی …………………………………………………………………………… 80

3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی…………………………………………………………………………………..   82

4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی………………………………………………………………………….     84

4-5  تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………………………….    86

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………….    92

1-6 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….    93

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….    94

3-6 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………….    99

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………    102

پیوست

 

                                             فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول1-3    میزان آلفای كرانباخ …………………………………………………………………………………………..  47

جدول 2-3   میزان دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نیشابوربه تفكیك جنس ،

رشته و پایه تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………….    48

جدول 3-3  توزیع حجم نمونه به تفكیك پایه تحصیلی و جنس…………………………………………………  49

جدول 4-3  توزیع حجم نمونه به تفكیك جنس ، پایه و رشته تحصیلی……………………………………..   50  

جدول 1-4  توزیع دانش آموزان بر حسب جنس …………………………………………………………………..    52

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پژوهش بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار

این تحقیق به بررسی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در کشورهای ایران، هندوستان و استرالیا جهت ارائه راهکار مطلوب پرداخته است

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 177
حجم فایل 169 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:
این تحقیق به بررسی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در کشورهای ایران، هندوستان و استرالیا جهت ارائه راهکار مطلوب پرداخته است.
هدف کلی تحقیق:

“بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در ایران، هندوستان و استرالیا و ارائه راهکار مطلوب” می باشد.
هداف جزئی تحقیق شامل:
1- بررسی تاریخچه سیر تحول و شکل گیری انجمن اولیاء و مربیان در ایران، هندوستان و استرالیا

2- بررسی انواع فعالیت ها و شیوه های اجرای آنها در انجمن های اولیاء و مربیان کشورهای مورد مطالعه

3- بررسی شباهت ها و تفاوتهای فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان ایران با دو کشور هندوستان و استرالیا

4- بررسی چگونگی تامین منابع مالی انجمن های اولیاء و مربیان در کشورهای ایران، هندوستان و استرالیا

5- ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد انجمن اولیاء و مربیان ایران با توجه به تجارب کشورهای مذکور

این تحقیق از نوع تطبیقی توصیفی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اینترنت، منابع کتابخانه ای، مقالات و پایان نامه های موجود در رابطه با موضوع تحقیق می باشد. روش تحقیق با بهره گیری از روش بردی که شامل چهار مرحله می باشد صورت گرفته است( توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه). در آخر راهکارهایی برای بهبود عملکرد انجمن اولیاء ومربیان پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل: تمرکز زدایی در انجمن اولیاء و مربیان، ایجاد انجمن معلمان در ارتباط با انجمن اولیاء و مربیان، ارتباط با موسسات خیریه جهت دریافت کمک های مالی، توجه به سلامت جسمی و روانی کودکان در فعالیت های انجمن قرار گیرد.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ………….7 
بیان مساله ……………….9
اهمیت و ضرورت تحقیق …………….13
سوالات تحقیق ………………………16
اهداف تحقیق ………..16
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ….17
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ………….20
نقش خانواده در تعلیم و تربیت ………….22
نقش تربیتی مدرسه ……………25
ضرورت همکاری خانه و مدرسه ……28
تاریخچه انجمن اولیاء و مربیان در ایران ……32
فعالیتهای انجمن اولیاء و مربیان …………..35
آموزش خانواده …………………..35
برنامه ریزی جهت اوقات فراغت ……………37
حل مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان …………39
ایجاد ارتباط و پیوند صمیمی بین اولیاء و مربیان ……41
تهیه و تکمیل امکانات آموزشی در مدارس …..43
حدود، وظایف و اختیارات انجمن ها ……………46
منابع مالی انجمن ……47
انجمن اولیاء و مربیان هندوستان …………47
اهداف و غایت انجمن اولیاء و مربیان در هندوستان………48
وظایف و فعالیت های انجمن ………….49
عضویت در انجمن …………49
سرمایه های انجمن ………………….50
حقوق و مسئولیت های معلمان در انجمن ……..51
حقوق و مسئولیت های والدین درانجمن ……..52
مسئولیت نمایندگان برگزیده در انجمن …………53
چارچوب همکاریهای خانه و مدرسه در استرالیا …..57
اصول همکاری خانه ومدرسه ………61
ابعاد همکاری خانه و مدرسه ……..63
راهبردهای پیشنهادی جهت توسعه همکاریهای خانه و مدرسه ..70
راهبردهای پیشنهادی برای نظام آموزشی جهت توسعه همکاریها …..79
همکاری مدنظر دولت استرالیا فی مابین خانه و مدرسه ..80
بروشور قانون همکاری خانه و مدرسه در استرالیا ……81
پیشینه تحقیق ……….82
تحقیقات انجام شده در داخل …….82
تحقیقات انجام شده در خارج ……….96
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه ………………105
ابزار اندازه گیری …………….105
طرح پژوهش ……………….106
تجزیه و تحلیل داده ها ……………106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه……………………109
بررسی سوال اول …………..110
بررسی سوال دوم …………..116
بررسی سوال سوم ………….135
بررسی سوال چهارم …………..140
بررسی سوال پنجم……………..145
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ……………….153
نتیجه گیری کلی ………………165
محدودیت های تحقیق ………….168
پیشنهادات کاربردی ………168
پیشنهادات پژوهشی ………..169
منابع……………………………….170

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تحقیق روانشناسی شخصیت

در این شاخه از روان شناسی ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراكی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 15
حجم فایل 28 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه 

در این شاخه از روان شناسی ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراكی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد.
تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد». شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه ، احساسات ، ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.

نظری اجمالی به تعاریف شخصیت، نشان می‌دهد که تمام معانی شخصیت را نمی‌توان در یک نظریه خاص یافت. برای مثال کارل راجرز شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته دایمی می‌دانست که محور تمام تجربه‌های وجودی بود. یا گوردن آلپورت شخصیت را مجموعه عوامل درونی که تمام فعالیت‌های فردی را جهت می‌دهد تلقی کرده است. واتسن شخصیت را مجموعه سازمان یافته‌ای از عادات می‌پنداشت و زیگموند فروید، عقیده داشت که شخصیت از نهاد(ID)، خود(Ego) و فراخود(Super ego) ساخته شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد

پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد صورت گرفت

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 107
حجم فایل 268 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد صورت گرفت.

روش پژوهش کیفی است و از مدل نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر خانواده های تک والد مدارس راهنمایی دولتی و غیردولتی شهر کوهدشت در سال تحصیلی 94-93 تشکیل دادند. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه ی نیمه ساخت یافته بود. به روش نمونه گیری هدفمند 18 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند و با آنها مصاحبه صورت گرفت. پس از اجرای پژوهش و کدگذاری مصاحبه های انجام شده، تجزیه و تحلیل آنها صورت گرفت. مشکلات روانشناختی مورد بررسی در این پژوهش که با توجه به پژوهش های پیشین مد نظر قرار گرفتند عبارتند از: اضطراب، افسردگی، بزهکاری، پرخاشگری، عدم سازگاری، فقدان عزت نفس و کاهش عملکرد تحصیلی. پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری آنها، مولفه های موثر بر هریک از مشکلات روانشناختی مد نظر بدست آمد. یافته ها نشان دادند مسائل و مشکلاتی که خانواده های تک والد با آنها روبرو هستند ممکن است به مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر این خانواده ها بیانجامد. به نظر می رسد حمایت های اقتصادی و اجتماعی بیشتری نسبت به خانواده های تک والد لازم است تا از بروز مشکلات روانشناختی در اعضای این نوع خانواده ها (نوجوانان پسر) جلوگیری شود.

کلیدواژه ­ها: خانواده تک والد، نوجوان، مشکلات روانشناختی، اضطراب، افسردگی، بزهکاری، پرخاشگری، عدم سازگاری، فقدان عزت نفس و کاهش عملکرد تحصیلی.

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: چارچوب پژوهش

مقدمه: 2

بیان مسأله: 3

اهمیت و ضرورت پژوهش: 6

هدف پژوهش: 7

سوال‌ پژوهش: 7

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها: 7

تعاریف نظری: 7

تعاریف عملیاتی… 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه: 12

قسمت اول: خانواده و خانواده تک والد.. 12

خانواده. 12

خانواده تک والد.. 13

انواع خانواده های تک والد.. 14

خانواده تک والد ناشی از طلاق… 14

خانواده تک والد ناشی از مرگ یکی از والدین… 15

خانواده های پدر تک والدی… 17

خانواده های مادر تک والدی… 17

توانمندی های خانواده های تک والد.. 18

محدودیت های خانواده های تک والدی… 19

خلاصه قسمت اول: 20

قسمت دوم : نوجوانی… 20

تعریف نوجوانی: 20

برخی از نظریه های موجود درباره نوجوانی… 22

نظریه روانی- اجتماعی… 22

نظریه یادگیری اجتماعی… 22

خلاصه قسمت دوم: 23

قسمت سوم: مشکلات روانشناختی… 24

تعریف مشکلات روانشناختی: 24

اضطراب…. 24

علائم اضطراب…. 25

انواع اضطراب…. 25

برخی از نظریه های اضطراب…. 26

نظریه انسان گرایان.. 26

نظریه های شناختی… 27

افسردگی… 28

برخی از نظریه های موجود در مورد افسردگی… 29

نظریه درماندگی آموخته شده. 29

نظریه انسان گرایی… 29

نظریه شناختی بک…… 30

بزهکاری… 31

نظریه یادگیری اجتماعی و بزهکاری… 32

وضعیت اقتصادی و بزهکاری… 33

پرخاشگری… 34

انواع پرخاشگری: 34

نظریه شخصیت هورنای و پرخاشگری… 35

عوامل شناختی و پرخاشگری… 35

عوامل خانوادگی و پرخاشگری… 36

عدم سازگاری… 37

برخی از دیدگاه های سازگاری… 38

دیدگاه روان شناختی… 38

دیدگاه یادگیری اجتماعی… 38

نظریه روانی- اجتماعی… 39

عوامل موثر بر سازگاری… 40

ویژگی های فردی: 40

عوامل خانوادگی: 40

فقدان عزت نفس….. 41

برخی از نظریه های عزت نفس….. 42

نظریه عزت نفس ویلیام جیمز.. 42

نظریه عزت نفس کوپراسمیت…. 43

کاهش(افت) عملکرد تحصیلی… 44

ارسال شده در دسته‌ها روانشناسی و علوم تربیتیبرچسب‌ها ، ، ، ، ، ، ، ، ، برای مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد دیدگاهی بنویسید

مقاله سلامت روانی در كارمندان اداره بهزیستی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در كارمندان اداره بهزیستی شهر کوهدشت انجام شده است

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 26
حجم فایل 170 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در كارمندان اداره بهزیستی شهر کوهدشت انجام شده است كه جامعه آماری این پژوهش را كلیه كارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر کوهدشت با حجم 36 نفر تشكیل می دهند كه از این افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یك فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت كه داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است كه میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن كارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی كارمندان ندارد و بالاخره این كه بین سلامت روانی و سنوات كاری كارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فهرست مطالب
چكیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه تحقیق سوال تحقیق متغیرهای تحقیق پیشینه نظری تحقیق جمع بندی روش تحقیق جامعه آماری نمونه تحقیق ابزار تحقیق روش نمره گذاری مقیاس های چهارگانه آزمون GHQ موارد كاربرد و محدودیت ها GHQ پایایی آزمون اعتبار پرسشنامه ویژگی روش جمع آوری اطلاعات و اجراء تجزیه و تحلیل داده ها داده های آماری جامعه مورد مطالعه تجزیه و تحلیل داده ها میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه تجزیه و تحلیل فرضیه و سؤالات تحقیق نتیجه گیری كلی محدودیتهای تحقیق پیشنهادات منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طراحی و چیدمان اتاق کودک

اتاق‌ كودك‌ فضایی‌ است‌ كه‌ شخصیت‌ او را تعریف‌ می ‌كند و می‌ سازد؛ به‌ همین‌ دلیل‌ باید آن‌ را به‌ مكانی‌ دلپذیر مبدل‌ ساخت

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 41
حجم فایل 680 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اتاق‌ كودك‌ فضایی‌ است‌ كه‌ شخصیت‌ او را تعریف‌ می ‌كند و می‌ سازد؛. به‌ همین‌ دلیل‌ باید آن‌ را به‌ مكانی‌ دلپذیر مبدل‌ ساخت. کودکان احتیاج به فضایی جدا برای خواب یا بازی یا مطالعهدارند و نسبت به والدین و بزرگترها فضای حرکتی بیشتری مورد احتیاج آنهاست.مهمتریننکته این است که طوری طراحی کنیم که بنا به علایق در حال رشد کودک به راحتی قابلتغییر و محیطی انعطاف پذیر باشد. طراحی اتاق کودک می بایست با روحیه کودکان در تطبیق باشد و باید طوری طراحی شود که تا مدرسه رفتن کودک مورد استفاده قرار گیرد از این رو در طراحی فضاهای کودکان، شناخت کودک اهمیتی خاص می یابد. اولین چیزی که باید دردکوراسیون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشت، این است که این تزئینات بایدمطابق با سن و روحیه کودکان انجام گیرد.اگر فضای اتاق کودک کوچک است، می‌توان با استفادهاز رنگ‌های ملایم و طرح‌های خلوت فضای اتاق را از نظر وسعت، بزرگتر نشان داد و ازایجاد شلوغی جلوگیری کرداما باید توجه داشت که طرح و خصوصیات رنگ‌های بهکار رفته در آن، نقش مهمی ‌در روحیه، رفتار و حتی پایه‌ریزی شخصیتی کودک داراهستند، کودکان با سنین 7 تا 15سال کمتر به حیوانات روی دیوار و رنگهای ملایم احتیاج دارند بلکه به شور و شعفموجود در فضای اتاقشان که معمولا در شخصیت های فیلم و کارتونی مورد علاقه آنهانمایان است مشخص میشود.

اما اگر بخواهیم انسان‌هایی موفق و فهمیدهبه جامعه و به دنیا تحویل دهیم اول از همه باید محیطی سالم و امن برای رشد كودكانفراهم بیاوریم .

فهرست مطالب

چکیده———————————————–2

مقدمه———————————————3

روانشناسی کودک——————–4

اهداف روان شناسی کودک————————– –4

عوامل قطعی مؤثر در رشد هوش ————————–5

خلاقیت در کودکان—————————7

روانشناسی اتاق كودك———————-8

بهترین تزئین برای اتاق کودک———————-10

خصوصیات كلی اتاق كودك ———————————–11

طراحی اتاق کودک—————————-13

رنگ اتاق خواب ———————-16

نور————————-19

دمای اتاق كودك ————————-21

جاى بازى ———–25

اتاق شادی————————-25

پرسشنامه ————————————-27

نتایج بدست امده از پرسشنامه——————33

پیشنهادات برای طراحی وچیدمان اتاق کودک با توجه به آنالیز های انجام شده———-34

منابع و ماخذ——————39

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان

انسان امروزی به لحاظ پیچیدگی های زندگی ، وسعت و سرعت تغییرات ، با چالشهای فراوانی روبه روست كه این چالش ها در قرن آینده بارزتر خواهد شد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 209
حجم فایل 163 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه
دورۀ نوجوانی دوره ای است كه در مصادف با تغییر و انتقال در برگ ، 1990 ) . استقلال نسبی از والدین و وابستگی به گروه همسالان و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هویت یابی اجتماعی و جنسی ، اتتخاب رشته تحصیلی ، برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملی هستند كه برای نوجوانان تنیدگی هایی را ایجاد می كنند (فورنت و همكاران ،1998 ) این عوامل تنیدگی زا توأم با خواست ها و تقاضا های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات والدین از نوجوانان ، سلامت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره می اندازد و بر عملكرد كلی و تحصیلی آنها تأثیر منفی می گذارد (نایمی و واینیوماكی ،1999 ) پژوهش ها حاكی است افرادی كه در رویارویی با چنین مسائلی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند ، آسب پذیر بوده و مشكلاتی نظیر افسردگی ، اضطراب ، تنهایی و احساس طرد شدگی ، كمرویی ، خشم ، تعارض بین فردی و….را تجربه می كنند. در عین حال پژوهش های بیشماری حاكی است كه بسیاری از مشكلات بهداشتی و اختلالات روانی – عاطفی ریشه های روانی – اجتماعی دارند و ارتقای مهارتهای مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد بسیار مؤثر است . این توانایی ها فرد را برای مقابله مؤثر باموقعیت های تعارض زا یاری می كند و شخص را قادر می سازد تا در رابطه با سایر افراد جامعه ، فرهنگ و محیط خود به گونه ای مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ویژه سلامت روانی خود را تامین كند . به همین دلیل در سالهای اخیر آموزش مهارتهای زندگی برای آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهای زندگی و ایجاد رفتارهای مثبت و كاهش رفتارهای منفی و در نتیجه دستیابی به زندگی موفقیت آمیز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام های آموزشی قرار گرفته است.
برنامه ها ی آموزشی مهارت های زندگی به دامنه وسیعی از مهارتهای زندگی به دامنه وسیعی از مهارتها برمی گردد، اما مهارتهای اجتماعی و ارتباطی از جمله مهارت هایی می باشد كه آموزش این مهرت ها تأثیر قابل توجهی بر كاهش رفتارهای منفی و افزایش رفتارهای مثبت و سازگارانه داشته است .در حقیقت ، ارتباط بین فردی یكی از مهمترین توانایی های بشر است اما برخی افراد در برقراری ارتباط ،مهارت لازم را نداشته و یا پاسخ های آنها اغلب اثری منفی بر ارتباط دارند و همین سدهای ارتباطی ممكن است به تنهایی و كناره گیری اجتماعی و نیز عدم كارایی تحصیلی و شغلی فرد منجر شود . حتی برخی از صاحب نظران معتقد ند كه اختلالات روانی در اصل ناشی از مشكلات مربوط به ارتباط نا مناسب است و بیمار روانی از روابط انسانی محروم مانده است (بولتون ترجمه سهرابی ،1381 ) . بنابراین با آگاهی از نقش مهارت های اجتماعی در تأمین سلامت روانشناختی افراد و با توجه به اهمیت یادگیری این مهارت ها برای مواجهه با مسائل و مشكلات روز مره و تأثیر آن بر بهبود زندگی فردی و اجتماعی این تحقیق در صدد است تا میزان اثر بخشی آموزش این مهرت ها در سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه كننده به مراكز مشاوره را بررسی كند.

1-2- بیان مسأله
انسان امروزی به لحاظ پیچیدگی های زندگی ، وسعت و سرعت تغییرات ، با چالشهای فراوانی روبه روست كه این چالش ها در قرن آینده بارزتر خواهد شد (دلور ؛ترجمه فقیهی و رئوف ، 1375) چالش ها و بحران هایی مانند چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن ، بحران جمعیت ، بحران سلامتی و تغذیه ، دگرگونی های فناوری و شرایط حرفه ای ، آثار فناوری نوین ارتباطی برمهارتهای اجتماعی اجتماعی و خلق وخوی ، مشكلات خانوادگی و اشتغال والین در بیرون از منزل ، افزایش فشارهای روحی و روانی و…. ، كه هر یك از این عوامل ، مشكلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آنان تحمیل می كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود